Brak zgodności rozrachunków i księgowań

Podczas zapisywania dokumentu księgowego może pojawić się komunikat o braku zgodności rozrachunków i księgowań.
Komunikat pojawia się w kilku sytuacjach:

  • wśród dekretów występują księgowania na konta rozrachunkowe, które nie mają przypiętej kartoteki kontrahenta,
  • kwoty dekretów na kontach rozrachunkowych przewyższają kwoty widoczne w zakładce z rozrachunkami,
  • do dekretów na kontach rozrachunkowych celowo nie są utworzone rozrachunki,
  • do rozrachunków w dokumencie celowo nie są tworzone dekrety.

W celu rozwiązania problemu należy doprowadzić do zgodności wartości dekretów kont rozrachunkowych, z kwotami widniejącymi na rozrachunkach w dokumencie.

Może zdarzyć się sytuacja, że brak rozrachunku do dekretu lub dekretu do rozrachunku jest zabiegiem celowym – w tej sytuacji na czas zapisu takiego dokumentu można wyłączyć parametr o nazwie „Wymagana zgodność rozrachunków i księgowań”, który dostępny jest w sekcji: Administracja -> Parametry -> Parametry roku obrotowego (sekcja Rozrachunki).

Nie spowoduje to ukrycie komunikatu, ale będzie możliwość zapisania dokumentu mimo wykrytych niezgodności.