Definiowanie rachunku bankowego

Rachunki bankowe możemy zdefiniować w jednym z dwóch miejsc:

Kartoteki -> Rachunki bankowe
lub
Administracja -> Zmiana -> Zmiana rachunku bankowego.

Aby zdefiniować nowy rachunek, klikamy DODAJ, a następnie uzupełniamy dane. Po wpisaniu numeru rachunku bankowego, program sam podpowie nazwę banku z wbudowanego słownika.

Jeśli będziemy importować wyciągi bankowe, to w definicji rachunku uzupełniamy danymi zgodnymi z bankiem część Import wyciągów bankowych.

Jeżeli planujemy dodawać i eksportować polecenia przelewu do banku, uzupełniamy część Eksport poleceń przelewu do pliku homebanking.
Należy wprowadzić odpowiedni format eksportu oraz ścieżkę do katalogu na dysku lokalnym, do którego będą się zapisywać paczki przelewów importowane później w banku.
W polu Opcje eksportu wskazujemy czy program ma modyfikować wybrane pola poleceń przelewu zgodnie z wymaganiami formatu danego banku.

Instrukcje dodawania rachunków bankowych dostępne są na naszej stronie: