Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Aby naliczyć pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop, możemy skorzystać z gotowego składnika wynagrodzenia dostępnego w programie.
Instrukcja, gdzie znaleźć w/w składnik i jak go użyć, znajduje się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=iv4bXWZh734