PIT-36 i PIT-36L – Zestawienie danych

Od 2023 roku Ministerstwo Finansów zlikwidowało interaktywne formularze PDF deklaracji PIT, do których można było automatycznie zaczytywać dane z programu RAKS. W związku z tym przygotowaliśmy dla naszych Użytkowników pomocne zestawienie, które pozwoli w prosty sposób uzupełnić w deklaracjach najważniejsze kwoty związane z rocznym rozliczeniem za 2022 rok. Zestawienie można wykonać zbiorczo dla wielu osób lub pojedynczo. Zestawienie jest bezpłatne.

Instrukcja wczytania raportu w Generatorze raportów.

1. Pobierz skompresowany plik i zapisz go na swoim komputerze.

2. Rozpakuj zawartość pliku

3. Uruchom program RAKSSQL, następnie wejdź do Generatora raportów i analiz
Zestawienia –>Generator raportów i analiz

4. Wczytaj zapisany raport
Operacje –> Wczytaj definicję raportu z pliku (proszę wskazać plik z rozszerzeniem .xml zapisany na dysku. Zatwierdź przyciskiem Otwórz.

5. Raport powinien się pojawić w grupie raportów użytkownika w menu:
Zestawienia –> Generator raportów i analiz: Raporty użytkowników –> jako raport PIT-Raport roczny podatnika.

6. Raport można wygenerować klikając prawym klawiszem myszy na „PIT-Raport roczny podatnika” lub „Wydruk”  wybierając opcję „Operacje” a następnie „Wykonaj”. W oknie parametrów należy wybrać rok kalendarzowy oraz firmę i kliknąć „Zatwierdź”.

Zbiorczy wybór firm

  1. W wierszu Firmy rozwiń menu wielokropka

Wyświetlona zostanie lista wszystkich firm.

Z tego poziomu można wybrać firmy, dla których chcemy wykonać zbiorcze zestawienie.

Wybór pojedynczych firm zaznaczamy z włączonym na klawiaturze przyciskiem Ctrl lub jest możliwość zaznaczenia wszystkich firm stosując skrót na klawiaturze Ctrl+A.

Taki wybór będzie możliwy jeśli podświetlenie firm mamy w całym wierszu, jeśli jest tylko w polu jednej komórki to na granatowym pasku po prawej stronie należy włączyć opcję „zaznaczanie wielu pozycji” (trzecia ikonka od lewej strony).

Jeśli masz trudności z samodzielnym uruchomieniem formularza możesz skorzystać z odpłatnej pomocy naszych specjalistów.