Komunikat

09 luty 2022 r.

Komunikat dotyczący Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Aktualizacja informacji – 09.02.2022 r.

W związku z licznymi pytaniami od naszych Klientów informujemy, że nadal trwają intensywne prace nad przygotowywaniem aktualizacji oprogramowania RAKS pozwalającej naliczyć wynagrodzenia uwzględniające wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia br. w sprawie przedłużania terminów poboru i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Pracując nad wdrożeniem w programie rozporządzenia pamiętamy o tym, że w momencie wydania wersji z obsługą nowych przepisów będą się Państwo znajdować na różnym etapie naliczeń wynagrodzeń w roku 2022 oraz w różnych sytuacjach dotyczących możliwości przeliczenia wcześniejszych list płac.

System RAKS nie posiada funkcjonalności list płac korygujących. Dostosujemy w związku z tym nowe rozwiązania do różnych przypadków, które mogą wystąpić w Państwa firmach tak aby maksymalnie uprościć Państwu korekty oraz dalsze naliczanie list płac.

Udostępnimy Państwu odpowiednie narzędzia do naliczeń wynagrodzeń zarówno dla firm, które zrezygnowały z naliczania i wypłaty wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem, dla firm, które zdecydują się na ponowne przeliczenie wcześniejszych list płac, jak również dla tych z Państwa, u których otwarcie i przeliczenie list nie będzie możliwe ale koniecznym będzie wyrównanie wynagrodzeń pracowników z list wcześniej już wypłaconych.

Otrzymają Państwo również szczegółowe instrukcje postępowania we wszystkich powyższych sytuacjach tak aby wykonanie niezbędnych operacji przebiegło sprawnie i bez dodatkowych stresów.

 

 

Informacja z 26.01.2022 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. nie zmienia zasad naliczania zaliczki na podatek określonych w ustawie wprowadzającej Polski Ład. Wyliczona w programie RAKS zaliczka na podatek dochodowy za rok 2022 ma wartość prawidłową. Odraczany jest jedynie w czasie moment pobrania od pracownika części zaliczki.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, zdając sobie sprawę z położenia w jakim znaleźli się zarówno pracodawcy jak i producenci oprogramowania, zapewniali nas wielokrotnie, że użyte w Rozporządzeniu, dla terminu zwrotu nadwyżki pobranej zaliczki na podatek, określenie „niezwłocznie” oznacza pierwszy możliwy termin z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz procedur obowiązujących u pracodawcy.

Potwierdzają to również zapisy projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 24 stycznia 2022 r., wprowadzającej do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozwiązania przyjęte Rozporządzeniem.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy: „ Art. 53a ust. 8 ustawy PIT umożliwi płatnikowi pobór zaliczki wg zasad Polskiego Ładu w przypadku, gdy wykorzystywane oprogramowanie nie będzie gotowe przed wejściem w życie przepisów i następnie dokonanie zwrotu nadwyżki zaliczki podatnikowi niezwłocznie po obliczeniu zaliczki według mechanizmu opisanego w art. 53a ust. 1 ustawy PIT. Tym samym dodawane przepisy zapewniają płatnikowi przygotowanie się do wdrożenia omawianej regulacji. Kilkutygodniowy okres na dostosowanie się do zmienionych przepisów został więc zagwarantowany płatnikowi.”

Użytkownicy RAKS muszą podjąć indywidualną decyzję, czy będą czekać na aktualizację programu, czy też będą samodzielnie weryfikować wyliczenia w inny sposób, a następnie  wprowadzać zmiany ręcznie w programie.  W takim przypadku konieczne będzie  ponowne przeliczenie wszystkich realizacji od początku roku żeby program naliczał prawidłowo zaliczki w kolejnych miesiącach.

Decyzja o wyborze zastosowanej metody należy do Użytkownika.

 

Z poważaniem,

Zespół RAKS

Warszawa, 09 lutego 2022 roku