Aktualne wersje

RAKSSQL

Instalator - wersja 2024.1.9.1287 z dnia 26.03.2024

Nazwa Wersja Data publikacji Pobierz Opis zmian
Importer JPK 4.12 07.03.2024
Łącznik JPK 4.10 27.02.2024
E-Pracownik 4.3.4 15.04.2024
Windykator 4.19 09.02.2024
Puplit Księgowego 3.11 07.03.2024
RMK 1.35 04.04.2024
Analizator Excel 2.8 26.02.2024
Rozdzielnik Płac 1.5 25.09.2023
Zestawienia i analizy
dla Kadr i Płac
2.5 6.12.2023
Importer kalendarzy
i zdarzeń
2.28 10.07.2019
Importer z Ubera 2.23 12.04.2023
Integrator Baselinker
Uwaga! Konieczna aktualizacja do NET 6.0
4.36.1050 11.03.2024
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 3.21 5.10.2022
Instrukcja online
Wymagania Techniczne
Moduły dodatkowe - instrukcja
Pomoc zdalna RAKS
Biblioteki XML2
NetClient
RAKSDOS

Instalator - wersja 2024.00.00.67 z dnia 22.12.2023

Nazwa Wersja Data publikacji Pobierz Opis zmian
e-Deklaracje
dla Windows
2.0.17.28
Wymagania techniczne