Program Środki Trwałe

Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kluczowe możliwości

Check listObsługa liniowej i degresywnej amortyzacji
Check listEwidencja wyposażenia
Check listEwidencja nowych i częściowo zamortyzowanych składników majątku
Check listRozliczanie wartości niematerialnych
i prawnych
Check listIntegracja z modułami księgowymi
Check listProsty import i eksport danych
Check listBezpośrednia współpraca z Excel

Program Środki Trwałe

Rok obrachunkowy

Rok obrotowy może zawierać się w dowolnym zakresie dat. Użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy w kilku latach obrachunkowych, bez konieczności zamykania poprzednich okresów.

Rodzaje amortyzacji

Program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej. Amortyzacja księgowa jest obowiązkowa, podatkowa jest opcjonalna.

Grupowanie

Programu daje możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych według trzech kryteriów: rodzajów księgowania, miejsc użytkowania oraz dowolnie zdefiniowanych grup.

Metody amortyzacji

Program umożliwia prowadzenie amortyzacji przy użyciu trzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej.

Bilans otwarcia

Program umożliwia kontynuację amortyzacji bez konieczności wprowadzania dotychczasowych operacji.

Analizy Excel

Program zapewnia bezpośrednie połączenie z arkuszem Excel. Dane są automatycznie przenoszone i aktualizowane w stworzonych zestawieniach i raportach w Excel.

Usprawnij pracę swojego biura rachunkowego

RAKS jest z sukcesem wykorzystywany do obsługi firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Jest szybki, intuicyjny i bezpieczny.
Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku małych jak i większych biur rachunkowych.
POBIERZ WERSJĘ DEMO