RAKS dla Biur Rachunkowych

RAKS to kompletny program dla Biur Rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości i rozliczeń kadrowo-płacowych firm, instytucji publicznych, spółdzielni, fundacji i organizacji non profit. Obsługuje dowolną liczbę podmiotów – bez limitów i ograniczeń.

Kluczowe cechy

Check listSzybkie wprowadzanie dokumentów
Check listWygodny import danych z systemów Klientów
Check listBrak limitów i ograniczeń dot. liczby rozliczanych firm
Check listBezpłatna pomoc telefoniczna i drogą elektroniczną
Check listŚrodki Trwałe i Finanse dla dowolnej liczby firmy
Check listBezpośrednia wymian danych: ZUS, e-deklaracje, JPK, bankowe systemy rozliczeniowe

Księga Handlowa

Program stworzony do prowadzenia ksiąg handlowych. Bogaty funkcjonalnie, a jednocześnie intuicyjny i przyjazny Użytkownikowi. Usprawnia codzienną pracę w biurze rachunkowym i pozwala kontrolować w prosty sposób wszystkie obszary rozliczeń związane z pełną księgowością. Zapewnia wielostopniową kontrolę dostępu do danych.

Księga Przychodów i Rozchodów

Niezwykle prosty i przyjazny program przeznaczony dla Biur Rachunkowych, które rozliczają Klientów na podstawie Książki Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze i bogata w funkcje usprawniające codzienną pracę księgowych.

Kadry i Płace

Program usprawnia prowadzenie kadr i rachubę płac Klientów biura rachunkowego. Zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zawiera gotowe schematy do naliczania wynagrodzeń. Program w pełni współpracuje z najnowszą wersją Płatnika oraz pozwala na sporządzanie i przesyłanie raportów rozliczeniowych: RCA, RZA, RSA i DRA.

Podstawowe funkcje programu

Automaty i wzorce księgowe

Program umożliwia oznaczanie dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu wzorców księgowych pozwala automatycznie księgować dokumenty, co zwiększa tempo pracy i eliminuje ręczne rejestrowanie danych.

Ergonomia pracy

Szybkie i wygodne wprowadzanie dokumentów, również z wykorzystaniem samej klawiatury. Zaawansowane okno przeglądania, wydruku i eksportu danych, wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych, eksporty oraz zestawienia „w locie” usprawniają codzienną pracę.

Rozrachunki

Moduł ewidencji rozrachunków jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową. Zawarty w nim bogaty pakiet zestawień i raportów ułatwia zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.

Środki Trwałe

Ewidencjonowanie, aktualizację czy umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych można zrealizować w programie w łatwy sposób. W połączeniu z modułem księgowym otrzymujemy pełne rozwiązanie dotyczące ewidencji i ruchu środków trwałych w firmie.

E-deklaracje i JPK

RAKS umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Gromadzi również dane wymagane do prawidłowego sporządzenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Umożliwia kontrolę wygenerowanych plików przed wysyłką do US.

Współpraca z zagranicą

System obsługuje dokumenty niezbędne przy współpracy z kontrahentami zagranicznymi, takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktury zakupu w walucie, SAD, a także daje możliwość prowadzenia kasy w wielu walutach obcych.

Ochrona danych osobowych

Dzięki rozbudowanemu systemowi ewidencji i dzielenia uprawnień program zapewnia kontrolę nad dostępem do wybranych danych. RAKS pracuje zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Import i eksport danych

Otwartość na współpracę z innymi systemami jest atutem programu, dzięki czemu możliwy jest elektroniczny import i eksport danych, m.in. kartotek, słowników, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, przyspieszając i automatyzując pracę.

Integracja

Dzięki pełnej integracji program eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Wszystkie informacje: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo we wszystkich modułach systemu.

Prowadź lepiej swoją firmę

RAKS jest z sukcesem wykorzystywany wśród firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Jest szybki, intuicyjny i bezpieczny. Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku małych jak i większych firm.
Pobierz wersję demo
Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub skontaktuj się online