Program Pełna Księgowość

Program księgowy RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji
non profit.
Bez limitu rozliczanych podmiotów.

Kluczowe możliwości

Check listSzybkie wprowadzanie dokumentów
Check listProste powielanie stałych kosztów
Check listAutomatyczny import danych z innych programów
Check listWysyłka deklaracji bezpośrednio z programu
Check listIntegracja z modułem Sprzedaż, Magazyn, Kadry i Płace
Check listAutomatyczne pobieranie kursów walut z NBP
Check listBezpośrednia integracja z bazą GUS, VAT, VIES
Check listBezpośrednia współpraca z Excel

Szybkie księgowanie dokumentów

Księgując dokumenty korzystasz z gotowych wzorców księgowań co upraszcza i przyspiesza pracę. Stałe dokumenty kosztowe możesz powielać jednym kliknięciem. Dokumenty z innych programów zaimportujesz korzystając z formatu JPK VAT. Jeśli korzystasz z modułu Sprzedaż lub Kadry i Płace Twoje dokumenty automatycznie zostaną zaksięgowane. Nie wykonujesz podwójnej pracy.

Deklaracje, ZUS, JPK VAT

Program obsługuje rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej, liniowo lub na zasadach ryczałtu. Wylicza bieżące zaliczki na podatek PIT i składki ZUS. Deklaracje rozliczeniowe np. JPK VAT wyślesz do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z programu. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru zostanie zapisane w programie.

Współpraca z Excel

Program zapewnia bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel. Dane księgowe są przenoszone w czasie rzeczywistym i automatycznie aktualizowane w stworzonych zestawieniach i raportach w Excel. Masz pełną dowolność co do zakresu i metody analizy.

Prostsze księgowanie

Program posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu definiowanych wzorców księgowych oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Rozwiązanie zwiększa efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

Bezpieczeństwo danych

Kosz dokumentów to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

Własne raporty i zestawienia

RAKS daje pełną swobodę dostosowania wszystkich standardowo dostępnych zestawień i wydruków do indywidualnych wymagań. Zarówno zakres informacji jak i prezentacja graficzna wydruku może zostać indywidualnie dopasowana. Możemy stworzyć m.in. wersje raportów w dowolnym języku obcym. Dodatkowo Generator Raportów umożliwia stworzenie całkowicie nowych indywidualnych zestawień z wykorzystaniem danych zawartych w systemie księgowym.

Otwarta współpraca

Program jest otwarty na współpracę z innymi systemami. Pozwala na elektroniczny import i eksport danych m.in.: kartotek słowników, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, przyspieszając i automatyzując proces księgowania oraz współpracę z klientami.

Oszczędność czasu

Program zawiera wzorcowy plan kont, Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans, które można w prosty sposób dostosować do własnych potrzeb. Księgując dokumenty korzystasz z gotowych wzorców księgowań co upraszcza i przyspiesza pracę. Deklaracje rozliczeniowe wyślesz do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z programu. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru zostanie zapisane w programie.

Wyciągi Bankowe

Import wyciągów bankowych umożliwi Ci zbiorcze rozliczenie rozrachunków co bardzo przyspiesza pracę. Program obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty plików bankowych. Wyeliminujesz ewentualne pomyłki i skrócisz całą operację. Program automatycznie rozpoznaje otrzymane wpłaty wg numerów rachunków kontrahentów i podpowiada właściwy schemat księgowania.

Magazyn walut

Usprawnij obrót walutami w swojej firmie. Program daje możliwość wprowadzania operacji walutowych – rejestrowania wpływów i wypływów pieniężnych wyrażonych w walucie obcej na walutowych rachunkach bankowych i w kasach walutowych. Aplikacja zapewnia bieżącą wycenę wypływu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej – metodą FIFO. Pozwala na wyliczanie i wprowadzanie do systemu różnic kursowych wynikających ze wspomnianej wyżej wyceny.

Grupy VAT

Program księgowy RAKS pozwala na rozliczanie podatku VAT w ramach tzw. Grupy VAT. W aplikacji dodajemy członków grupy i ustanawiamy przedstawiciela, który będzie tworzyć i wysyłać deklaracje JPK VAT w imieniu całej Grupy VAT. Deklaracje są tworzone automatycznie na podstawie danych księgowych pozostałych członków Grupy VAT.

Dodatkowe ułatwienia dla księgowych

Importer JPK VAT

Możesz importować do modułu księgowego dowolne faktury z innych systemów z wykorzystaniem pliku JPK VAT. Oszczędzasz czas i eliminujesz możliwość popełnienia pomyłek. Nie ważne z jakiego programu korzystają Twoi klienci.

E-księgowy

Potrzebujesz dostępu do programu księgowego z dowolnego miejsca. Dzięki funkcji E-księgowy możesz wprowadzać dokumenty z dowolnej lokalizacji i o dowolnej porze lub możesz udostępnić taką funkcjonalność współpracownikom w innych lokalizacjach.

Pulpit księgowy

Księgujesz dużą ilość klientów? Kontrola stanu rozliczeń zajmuje Ci sporo czasu. Korzystając z Pulpitu księgowego na jednym ekranie możesz śledzić dokładnie stan rozliczeń swoich klientów. Bezpośrednio z aplikacji wysyłasz informacje o należnych składkach ZUS i podatkach.

Analizator Excel

Prawie każdy księgowy do analizy danych korzysta z Microsoft Excel. Pracując na RAKS Twój Excel może automatycznie pobierać dane z modułu księgowego. Możesz przygotować dowolne zestawienie w Excel-u, które będzie się automatycznie aktualizowało o dane wprowadzone w księgowości.

OCR

Koniec z ręcznym wprowadzaniem danych. Zacznij korzystać z automatycznego odczytywania dokumentów, które otrzymujesz w formie papierowej lub elektronicznej. System OCR odczyta dane z faktur wystarczy jedynie sprawdzić ich poprawność.

Faktury Online

Specjalnie dla klientów biur rachunkowych stworzyliśmy prosty program do fakturowania. Twoi klienci mogą wystawiać faktury z dowolnego miejsca. Dokumenty trafiają bezpośrednio do programu księgowego. Oszczędzasz czas i eliminujesz pomyłki. Program do faktur>>

Usprawnij pracę swojego biura rachunkowego

RAKS jest z sukcesem wykorzystywany do obsługi firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Jest szybki, intuicyjny i bezpieczny.
Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku małych jak i większych biur rachunkowych.
POBIERZ WERSJĘ DEMO