Program Kadry i Płace

Program kadrowy usprawniający codzienną pracę osób odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach, organizacjach non profit i fundacjach.

Program kadrowy

Check listSzybki start – pobierz dane pracowników z Płatnika
Check listWygodne tworzenie list płatniczych
Check listGotowe wzorce i schematy płacowe
Check listDowolna liczba list płatniczych
Check listŁatwe rozliczanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
Check listPrzypomnienia o kończących się umowach, badaniach lekarskich i szkoleniach BHP
Check listAutomatyczna współpraca z systemami bankowymi
Check listAutomatyczny import danych stałych
Check listAutomatyczna współpraca z Płatnikiem ZUS
Check listPełne bezpieczeństwo i ochrona danych osobowyc

Listy płatnicze

Generuj dowolną liczbę list płatniczych w danym miesiącu dla umów o pracę i umów cywilno-prawnych. Możesz dzielić wypłaty wg działów, stanowisk czy też dat realizacji.

Harmonogramy wypłat

Skończ z comiesięcznym ręcznym tworzeniem list płatniczych, zaplanuj różne rodzaje list płatniczych. Stwórz harmonogramy wypłat dla działów firmy na różne dni miesiąca. Całkowita dowolność, bez ograniczeń ilościowych.

Współpraca z Excel

Twórz dowolne zestawienia w arkuszu Excel z wykorzystaniem aktualnych danych z systemu kadrowo-płacowego.

Archiwum dokumentów

System załączników pozwala na stworzenie w programie bazy dokumentów źródłowych oraz rozwiązuje problem z przepływem dokumentów i informacji w firmie.

E-pracownik

Nowoczesna forma dostępu do najważniejszych danych dla pracowników i ich przełożonych. Popraw organizację pracy zespołów w firmach Twoich klientów i usprawnij pracę swojego działu kadrowo-płacowego. Korzystaj z systemu z dowolnego miejsca przez Internet – na komputerze, tablecie lub smartfonie.

RODO - dane osobowe

Dzięki systemowi ewidencji i dzielenia uprawnień program zapewnia wielostopniową kontrolę nad dostępem do wybranych danych kadrowo-płacowych. Cały program działa zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Prowadź lepiej swoją firmę

RAKS jest z sukcesem wykorzystywany wśród firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Jest szybki, intuicyjny i bezpieczny. Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku małych jak i większych firm.
POBIERZ DEMO