Program Pełna Księgowość

Program księgowy RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji
non profit.

Kluczowe możliwości

Check listSzybkie wprowadzanie dokumentów
Check listŁatwe dopasowanie ekranu do własnych potrzeb.
Check listAutomatyczny import danych z innych programów
Check listWysyłka deklaracji bezpośrednio z programu
Check listIntegracja z modułem Sprzedaż, Magazyn, Kadry i Płace
Check listAutomatyczne pobieranie kursów walut z NBP
Check listBezpośrednia integracja z bazą GUS, VAT, VIES
Check listBezpośrednia współpraca z Excel

Automatyczna wymiana danych

Dokumenty z modułu Sprzedaż lub Kadry i Płace trafiają bezpośrednio do księgowości, gdzie mogą być automatycznie zaksięgowane. Nie wykonujesz podwójnej pracy. Dokumenty z innych źródeł możesz pobierać z wykorzystaniem formatu JPK V7 lub korzystając z systemu skanującego wersje papierowe. Program ułatwia weryfikację podatników z białą listą VAT, automatycznie pobiera tabele kursowe NBP, pobiera dane kontrahentów bezpośrednio z bazy GUS.

Współpraca z Excel

Program zapewnia bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel. Dane księgowe są przenoszone w czasie rzeczywistym i automatycznie aktualizowane w stworzonych zestawieniach i raportach w Excel. Masz pełną dowolność co do zakresu i metody analizy.

Pełna integracja
i ciągłość ewidencji

Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

Prostsze księgowanie

Program posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu definiowanych wzorców księgowych oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Rozwiązanie zwiększa efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

Bezpieczeństwo danych

Kosz dokumentów to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

Własne raporty i zestawienia

RAKS daje pełną swobodę dostosowania wszystkich standardowo dostępnych zestawień i wydruków do indywidualnych wymagań. Zarówno zakres informacji jak i prezentacja graficzna wydruku może zostać indywidualnie dopasowana. Możemy stworzyć m.in. wersje raportów w dowolnym języku obcym. Dodatkowo Generator Raportów umożliwia stworzenie całkowicie nowych indywidualnych zestawień z wykorzystaniem danych zawartych w systemie księgowym.

Otwarta współpraca

Program jest otwarty na współpracę z innymi systemami. Pozwala na elektroniczny import i eksport danych m.in.: kartotek słowników, dokumentów handlowych, finansowych
i magazynowych, przyspieszając i automatyzując proces księgowania oraz współpracę z klientami.

Oszczędność czasu

Program zawiera wzorcowy plan kont, Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans, które można w prosty sposób dostosować do własnych potrzeb. Księgując dokumenty korzystasz z gotowych wzorców księgowań co upraszcza i przyspiesza pracę. Deklaracje rozliczeniowe wyślesz do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z programu. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru zostanie zapisane w programie.

Wyciągi bankowe

Import wyciągów bankowych umożliwi Ci zbiorcze rozliczenie rozrachunków co bardzo przyspiesza pracę. Program obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty plików bankowych. Wyeliminujesz ewentualne pomyłki i skrócisz całą operację. Program automatycznie rozpoznaje otrzymane wpłaty wg numerów rachunków kontrahentów i podpowiada właściwy schemat księgowania.

Magazyn walut

Usprawnij obrót walutami w swojej firmie. Program daje możliwość wprowadzania operacji walutowych – rejestrowania wpływów i wypływów pieniężnych wyrażonych w walucie obcej na walutowych rachunkach bankowych i w kasach walutowych. Aplikacja zapewnia bieżącą wycenę wypływu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej – metodą FIFO. Pozwala na wyliczanie i wprowadzanie do systemu różnic kursowych wynikających ze wspomnianej wyżej wyceny.

Grupy VAT

Program księgowy RAKS pozwala na rozliczanie podatku VAT w ramach tzw. grupy VAT. W aplikacji dodajemy członków grupy i ustanawiamy przedstawiciela, który będzie tworzyć i wysyłać deklaracje JPK VAT w imieniu całej Grupy VAT. Deklaracje są tworzone automatycznie na podstawie danych księgowych pozostałych członków Grupy VAT.

Korzystaj z dodatkowych narzędzi księgowych

Importer JPK

Możesz importować do modułu księgowego dowolne faktury z innych systemów z wykorzystaniem pliku JPK VAT. Oszczędzasz czas i eliminujesz możliwość popełnienia pomyłek.

E-księgowy

Potrzebujesz dostępu do programu księgowego z dowolnego miejsca. Dzięki funkcji E-księgowy możesz wprowadzać dokumenty z dowolnej lokalizacji i o dowolnej porze lub możesz udostępnić taką funkcjonalność współpracownikom w innych lokalizacjach.

Analizator Excel

Prawie każdy księgowy do analizy danych korzysta z Microsoft Excel. Pracując na RAKS  Twój Excel może automatycznie pobierać dane z modułu księgowego. Możesz przygotować dowolne zestawienie w Excel-u, które będzie się automatycznie aktualizowało o dane wprowadzone w księgowości.

E-sprawozdania

Stwórz nowe, kompletne E-sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. Przygotowany plik możesz modyfikować dowolną ilość razy przed ostatecznym zapisem. Przygotowanie i wysłanie E-sprawozdania może być naprawdę proste i wygodne.

Workflow

To innowacyjny obieg dokumentów automatyzujący pracę sekretariatu oraz działów w strukturze organizacyjnej firmy. Porządkuje obieg faktur i dokumentów np: umów z kontrahentami oraz pomaga rozwiązać codzienne problemy z obsługą przekazywanych dokumentów.

E-delegacje

Aplikacja dedykowana do rozliczania kosztów delegacji, w tym aplikacja mobilna dla pracowników. Teraz możesz w jednym miejscu planować koszty delegacji, gromadzić dokumenty z nimi związane i rozliczać pracowników. Dzięki aplikacji mobilnej wszystkie dokumenty kosztowe są widoczne od razu, a pracownicy mają pełna kontrolę nad wydatkami.

Prowadź lepiej swoją firmę

RAKS jest z sukcesem wykorzystywany wśród firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Jest szybki, intuicyjny i bezpieczny. Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku małych jak i większych firm.
POBIERZ WERSJĘ DEMO