Księga Podatkowa i Ryczałt
dla firm z VAT i bez VAT

Niezwykle prosty i przyjazny program przeznaczony dla firm rozliczających się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dostępny zarówno w wersji stacjonarnej jak i online.

Najważniejsze funkcje programu

Check listSzybkie księgowanie dokumentów
Check listProste powielanie stałych kosztów
Check listAutomatyczny import danych
Check listWysyłka deklaracji bezpośrednio z programu
Check listNaliczanie składki zdrowotnej wraz z deklaracją DRA
Check listDla płatników VAT i zwolnionych z VAT
Check listAutomatyczne pobieranie kursów walut z NBP
Check listBezpośrednia integracja z bazą GUS, VAT, VIES
Check listRozliczenia ryczałtu, podatku liniowego i skali podatkowej
Check listObsługa procedury OSS i deklaracji VIU-DO

Łatwe i szybkie księgowanie

Wprowadzanie dokumentów jest szybkie i wygodne. Podczas rejestracji dokumentów możemy korzystać z gotowych wzorców księgowań. Możliwe jest także wprowadzenie nowego dokumentu poprzez skopiowanie dokumentu wprowadzonego wcześniej. Program umożliwia jednoczesne wprowadzenie dokumentu do księgi, odpowiedniego rejestru VAT, ewidencji wyposażenia.

Dopasowany do potrzeb

Program może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKS tworząc jeden system. Zarówno na komputerze stacjonarnym lub online. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS. Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, zgodna z przepisami i bogata w liczne możliwości usprawniające pracę.

Zestawienia

Program KPiR umożliwia tworzenie zestawień dla księgi i rejestrów za wybrany okres czasu, dla dowolnego kontrahenta i dowolnej kolumny księgi. Zapisy w księdze mogą być przypisane do dowolnie zdefiniowanych przez Użytkownika grup operacji. W oparciu o te grupy użytkownik może generować zestawienia zgodne ze swoimi potrzebami.

Rozrachunki

W programie możemy na bieżąco śledzić rozrachunki z kontrahentami. Rozliczanie operacji odbywa się w aplikacji Kasa, Bank, Rozrachunki, a informacje o rozliczeniach automatycznie są przekazywane do księgi. Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów bezpośrednio w module Księga Podatkowa, bez rejestracji dokumentów kasowych. Szybkie podliczanie umożliwia podejrzenie aktualnego stanu należności i zobowiązań.

Deklaracje, ZUS, JPK

Program obsługuje rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej, liniowo lub na zasadach ryczałtu. Wylicza bieżące zaliczki na podatek PIT i składki ZUS. Deklaracje rozliczeniowe np. JPK VAT wyślesz do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z programu. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru zostanie zapisane w programie.

Otwarta współpraca

Program jest otwarty na współpracę z innymi systemami. Pozwala na elektroniczny import i eksport danych m.in.: kartotek słowników, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, przyspieszając i automatyzując proces księgowania oraz współpracę z klientami.

Bezpieczeństwo danych

Kosz dokumentów to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

Prowadź lepiej swoją firmę

RAKS jest z sukcesem wykorzystywany wśród firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Jest szybki, intuicyjny i bezpieczny. Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku małych jak i większych firm.
POBIERZ WERSJĘ DEMO