Analizator Excel – opis zmian

Wersja [2.9]

(Data publikacji: 14.05.2024)

  • Dodana obsługa znaczników.

Wersja [2.8]

(Data publikacji: 26.02.2024)

  • Wprowadzono poprawki w formułach Excel.
  • Wprowadzono zmianę sposobu filtrowania zapisów

Wersja [2.6]

(Data publikacji: 5.10.2022)

  • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [2.5]

(Data publikacji: 1.08.2022)

  • Poprawki wyliczania sald kont oraz obrotów na kontach.

Wersja [2.2]

(Data publikacji: 28.07.2021)

  • Poprawka w procedurze łączenia z bazą danych uwzględniająca specyfikę systemu operacyjnego Linux.

Wersja [2.1]

(Data publikacji: 6.05.2021)

  • Poprawki literówek oraz wyświetlania słownika rachunków wyników oraz słownika tabel bilansu.

Wersja [2.0]

  • Oddany program do użytku.