Windykator – opis zmian

Wersja [4.20]

(Data publikacji: 14.05.2024)

 • Dodanie zmiennej predefiniowanej {Nr_dokumentu}

Wersja [4.19]

(Data publikacji: 09.02.2024)

 • Dodano zmienną predefiniowaną {Naleznosci} do Newslettera zawierającego tabelę ze wszystkimi należnościami danego kontrahenta.

Wersja [4.18]

(Data publikacji: 20.12.2023)

 • Poprawienie długości konta bankowego na wydruku wezwania do zapłaty.

Wersja [4.17]

(Data publikacji: 22.08.2023)

 • Wykluczenie rozrachunków pracowników.

Wersja [4.16]

(Data publikacji: 27.04.2023)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [4.15]

(Data publikacji: 5.10.2022)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [4.14]

(Data publikacji: 1.08.2022)

 • Poprawka dotycząca wyboru domyślnego tematu e-maila w zależności od typu wzorca

Wersja [4.13]

(Data publikacji: 24.02.2022)

 • Wysyłanie e-mail z TLS v 1_2

Wersja [4.12]

(Data publikacji: 13.09.2021)

 • Poprawka dodawania logo do uproszczonego e-mail.

Wersja [4.11]

(Data publikacji: 20.08.2021)

 • Poprawka kolumny akwizytor.

Wersja [4.10]

(Data publikacji: 12.08.2021)

 • Dodana wysyłka na więcej niż jeden adres e-mail jednocześnie. Pierwszy adres jest adresatem pozostałe są w liście DW (do wiadomości).
 • Dodane alternatywne konto wierzyciela.

Wersja [4.9]

 • Dodane kolumny: akwizytor, waluta, sposobu zapłaty.

Wersja [4.8]

(Data publikacji: 19.02.2021)

 • Zmiana certyfikatu połączenia, pobierającego informacje o nowej wersji wtyczki.

Wersja [4.6]

(Data publikacji: 15.12.2020)

 • Poprawka eliminująca błąd wysyłki maili, gdy w nazwie adresata zawarty był znak apostrof.

Wersja [4.5]

 • Dodanie do listy wysyłkowej Newsletter kolumn: Nazwa kontaktu personalnego, kontrahent kontaktu personalnego oraz NIP kontrahenta kontaktu personalnego.

Wersja [4.4]

(Data publikacji: 19.10.2020)

 • Poprawka obsługi błędów połączenia do bazy danych.

Wersja [4.3]

(Data publikacji: 16.10.2020)

 • Poprawka odczytywania parametrów modułu.

Wersja [4.2]

(Data publikacji: 7.09.2020)

 • Poprawka pobierania rozrachunków do Wezwania I

Wersja [4.1]

(Data publikacji: 4.09.2020)

 • Poprawka w ustawieniach logo firmy.

Wersja [4.0]

(Data publikacji: 28.08.2020)

 • Dodano następujące zmiany:
 • Zmodyfikowano edytor wzorców e-maili. Dodano edytor uproszczony, oparty na formacie RTF oraz edytor zaawansowany, kompatybilny z istniejącymi wzorcami, oparty na HTML.
 • Dodano nowe zmienne predefiniowane: Nazwa firmy oraz Konto bankowe wierzyciela.
 • Zmodyfikowano parametry modułu. Dodano możliwość wpisania konta bankowego wierzyciela oraz Nazwy Wierzyciela (firmy). Zmodyfikowano nazewnictwo parametrów, Dodano Parametry wyboru rozrachunków do wysyłki przypomnień.
 • Dodano nowy wzór maila: przypomnienie.
 • Zmodyfikowano edytor Newslettera. Obecnie istnieje możliwość formatowania tekstu Newslettera.
 • Dodano nową kolumnę do listy rozrachunków: NIP kontrahenta.
 • Zmodyfikowano wygląd głównego okna modułu.

Wersja [3.4]

 • Dodanie wyboru typu e-maila do wysyłki powiadomień.

Wersja [3.3]

 • Poprawka w formatowaniu daty.

Wersja [3.2]

 • Dodanie mechanizmu autoaktualizacji.

Wersja [3.1]

 • Refaktoring kodu

Wersja [3.0]

 • Dodanie do zmiennych predefiniowanych, używanych we wzorach e-maili następujących danych:
 • NIP kontrahenta, e-mail kontrahenta, regon kontrahenta, imię i nazwisko przedstawiciela, telefon przedstawiciela, e-mail przedstawiciela.
 • Dodanie podglądu historii wysyłki wg zakresu dat.
 • W tabeli danych o zaległościach/nadpłatach zamieniono skrót kontrahenta na pełną nazwę kontrahenta.
 • Dodano nowe pola na wydruku wezwania do zapłaty II.

Wersja [1.0]

 • Oddany program do użytku