RMK – Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów – opis zmian

Wersja [1.35]

(Data publikacji: 19.04.2024)

 • Poprawka widoczności pól RMK przy edycji na roku który jeszcze nie został otwarty.

Wersja [1.34]

(Data publikacji: 04.04.2024)

 • Poprawka widoczności pól RMK przy edycji.

Wersja [1.33]

(Data publikacji: 02.04.2024)

 • Poprawka wyboru roku obrotowego.

Wersja [1.32]

(Data publikacji: 11.03.2024)

 • Ograniczono wybór dokumentów źródłowych tylko do wskazanego roku obrachunkowego po dacie księgowania.
 • Dodano możliwość wyboru roku obrotowego przy dodawaniu nowego RMK.

Wersja [1.31]

(Data publikacji: 21.09.2023)

 • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych,
 • Dodanie nowych pól: Data wystawienia dokumentu źródłowego, Numer ewidencyjny dokumentu źródłowego,
 • Dodanie przycisku opcjonalnie uzupełniającego datę i numer ewidencyjny dokumentu źródłowego na podstawie wskazanego dokumentu zakupu,
 • Poprawka edycji Nazwy kosztu jeżeli RMK nie został w całości rozliczony,
 • Dodanie dwóch wydruków: za miesiąc i rok.

Wersja [1.30]

(Data publikacji: 20.03.2023)

 • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych,
 • Dodanie opcji ustawiania tabeli RMK (Grida) po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny,
 • Poprawka mechanizmu resetowania ustawień tabeli RMK (Grida).

Wersja [1.27]

(Data publikacji: 5.10.2022)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [1.26]

(Data publikacji: 17.08.2022)

 • Poprawka ograniczająca długość opisu dekretu do 100 znaków.

Wersja [1.25]

(Data publikacji: 03.03.2022)

 • Poprawka rozpoznawania roku obrachunkowego

Wersja [1.24]

(Data publikacji: 01.03.2022)

 • Poprawka edycji kont RMK.

Wersja [1.23]

(Data publikacji: 11.01.2022)

 • Poprawka księgowania w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Wersja [1.22]

 (Data publikacji: 20.10.2021)

 • Poprawka księgowania KPiR i odczyt statusu dokumentu z RAKS.

Wersja [1.21]

(Data publikacji: 09.09.2021)

 • Dodana obsługa wzorca NKUP w wersji kalkulacyjnej oraz dodane znaczniki.

Wersja [1.20]

 • Dodany eksport kwot rozliczenia konkretnego RMK do Excela oraz dodana zapisywana opcja separatorów liczbowych.

Wersja [1.19]

 • Dodana opcja ustawiania separatorów tysięcznych oraz eksportu planu rozliczenia do excela.

Wersja [1.18]

(Data publikacji: 24.03.2021)

 • Poprawka mechanizmu wiązania RMK z dokumentem księgowym.

Wersja [1.17]

(Data publikacji: 19.02.2021)

 • Poprawka rozpoznawania typu księgowości.
 • Poprawka walidacji dowolnych kwot RMK.
 • Poprawka systemu sprawdzania stanu RMK.

Wersja [1.16]

(Data publikacji: 29.01.2021)

 • Poprawka edycji RMK w przypadku gdy edytowane są wyłącznie konta.
 • W trakcie edycji zmieniał się nieprawidłowo model rozliczenia RMK.

Wersja [1.15]

(Data publikacji: 28.01.2021)

 • Poprawka rozwiązująca problem odpinających się od RMK dokumentów księgowych
 • Dodano funkcję ręcznego przypinania dokumentu księgowego do RMK.
 • Dodano możliwość księgowania RMK, model “dowolny podział”, zerowych wartości raty.
 • Zoptymalizowano szybkość odświeżania listy RMK na głównym oknie modułu.

Wersja [1.14]

(Data publikacji: 21.10.2020)

 • Poprawka księgowania RMK. Konta księgowe kojarzone są z planem kont, właściwym dla roku obrotowego księgowanego RMK.
 • Poprawka nazewnictwa dekretów NKUP, KUP w oknie definiowania RMK i oknie księgowania RMK.

Wersja [1.13]

(Data publikacji: 19.10.2020)

 • Poprawka dotycząca obsługi błędów podczas połączenia do serwera bazy danych.

Wersja [1.12]

(Data publikacji: 15.09.2020)

 • Poprawka uwzględniająca obsługę połączenia z serwerem bazy danych przez protokół VPN.

Wersja [1.11]

(Data publikacji: 13.08.2020)

 • Poprawka księgowania zbiorczego RMK.

Wersja [1.10]

(Data publikacji: 12.08.2020)

 • Poprawka pobierania parametrów połącznia z bazą danych dla wielu konfiguracji o tej samej nazwie.

Wersja [1.9]

(Data publikacji: 3.08.2020)

 • Dodano nowe modele rozliczeń RMK:
 • Podział kosztów wg stawki na dzień – wartość miesięczna = (koszt / ilość dni w okresie RMK) * ilość dni w miesiącu),
 • Podział kosztów na miesiąc, wartość miesięczna = (koszt / ilość miesięcy w okresie RMK),
 • Podział dowolny – użytkownik deklaruje dowolne kwoty miesięczne (suma kwot musi równać się wartości kosztu RMK).
 • Zmodyfikowano wszystkie funkcje modułu aby poprawnie obsługiwały nowe modele rozliczeń RMK

Wersja [1.8]

 • Dodanie możliwości definiowania i księgowania nowym wzorcem księgowym operacji NKUP.
 • Dodano możliwość wyboru dowolnego konta podczas definiowania wzorca księgowego dla operacji standardowych i NKUP.
 • Zmodyfikowano zestawienie Plan RMK.
 • Dodano nowe kolumny w głównej tabeli RMK, właściwych dla księgowania RMK NKUP. (Wymaga zresetowania ustawień głównej tabeli RMK).
 • Wykonano inne, drobne poprawki usprawniające działanie modułu RMK.

Wersja [1.7]

(Data publikacji: 2.07.2020)

 • Zniesienie ograniczeń okresu RMK. W tej wersji data początku RMK nie może być mniejsza od daty początku bieżącego okresu obrachunkowego i większa od daty końca okresu RMK
 • Zmiana struktury tabeli RMK

Wersja [1.6]

(Data publikacji: 2.07.2020)

 • Dodanie podsumowania kolumn w grupie “Kwoty”, Dodanie eksportu danych do Excela, Dodanie funkcji resetowania ustawień tabeli głównej.

Wersja [1.5]

(Data publikacji: 13.05.2020)

 • Poprawka błędu wyliczania raty RMK.

Wersja [1.4]

(Data publikacji: 7.05.2020)

 • Poprawka wprowadzania konta księgowego grupy 5.

Wersja [1.3]

(Data publikacji: 7.05.2020)

 • Poprawka wyliczenia raty RMK gdy okres rozliczenia nie przekracza jednego miesiąca.

Wersja [1.2]

 • Poprawka błędu licencjonowania

Wersja [1.1]

(Data publikacji: 3.04.2020)

 • Poprawka błędu edycji RMK dla KPIR

Wersja [1.0]

 • Oddany program do użytku.