Łącznik JPK – opis zmian

Wersja [4.10]

(Data publikacji: 27.02.2024)

 • Poprawka dotycząca zaokrąglania wartości kontrolnych dla V7M2 i V7K2.

Wersja [4.9]

(Data publikacji: 16.08.2023)

 • Uwzględniona możliwość złożenia korekty dla VAT oraz uwzględniona możliwość numerowania kolejnych korekt dla FA .

Wersja [4.8]

(Data publikacji: 6.03.2023)

 • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych,
 • Poprawka sumowania Podatku naliczonego.

Wersja [4.7]

(Data publikacji: 5.10.2022)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [4.6]

(Data publikacji: 15.04.2022)

 • Dodano obsługę JPK_FA (4) wariant 4.

Wersja [4.5]

(Data publikacji: 25.03.2022)

 • Poprawka działania łącznika związanego z niepoprawną obsługą pól z wartością zero.

Wersja [4.4]

(Data publikacji: 21.03.2022)

 • Poprawka dotycząca zaokrąglania wartości kontrolnych.

Wersja [4.3]

(Data publikacji: 28.02.2022)

 • Dodano mechanizm walidacji części deklaracyjnej.

Wersja [4.2]

(Data publikacji: 25.02.2022)

 • Poprawka zapisu wartości z edytora pól deklaracji. Wartość zero nie będzie interpretowana jako wartość pusta.

Wersja [4.1]

(Data publikacji: 22.02.2022)

 • Poprawka w JPK_VAT7MK wariant 2 błędnych nazw tagów: OsobaNiefizyczna oraz NazwaKontrahenta.

Wersja [4.0]

(Data publikacji: 9.02.2022)

 • Dodanie obsługi plików JPK V7K i JPK V7M wariant 2.

Wersja [3.8]

(Data publikacji: 12.08.2021)

 • Poprawka dotycząca części deklaracyjnej JPKV&MK. W przypadku gdy w plikach źródłowych brak części deklaracyjnej nie pojawi się ona w pliku wynikowym.

Wersja [3.7]

(Data publikacji: 28.07.2021)

 • Poprawka błędu przepisywania pola P_52 podczas łączenia plików JPK_VAT7MK.

Wersja [3.6]

(Data publikacji: 19.02.2021)

 • Zmiana certyfikatu połączenia, pobierającego informacje o nowej wersji wtyczki.

Wersja [3.5]

(Data publikacji: 1.12.2020)

 • Poprawka konwersji liczb zmiennoprzecinkowych.

Wersja [3.4]

(Data publikacji: 25.11.2020)

 • Poprawka wartości pól części deklaracyjnej. Wartości będą zaokrąglane do 1.

Wersja [3.3]

(Data publikacji: 24.11.2020)

 • Poprawiono błędy logiczne pojawiające się podczas walidacji poprawności pliku wynikowego na serwerze testowym.

Wersja [3.2]

(Data publikacji: 23.11.2020)

 • Poprawka błędu interpretacji NameSpace w JPKV7m/k

Wersja [3.1]

(Data publikacji: 9.11.2020)

 • Poprawka obsługi błędów połączenia z bazą danych.

Wersja [3.0]

 • Dodanie obsługi plików JPK V7K i JPK V7M wariant 1.

Wersja [2.7]

 • Dodanie obsługi JPK FA wariant 3.

Wersja [2.6]

(Data publikacji: 20.11.2019)

 • Poprawka w łączeniu JPK_VAT (2,3).

Wersja [2.5]

 • Zmiana kolejności elementów dla JPK_VAT.

Wersja [2.4]

 • Zmiana nazwy i poprawka dotycząca formatu daty.

Wersja [2.3]

 • Dodanie mechanizmu auto aktualizacji.

Wersja [2.2]

 • Refaktoryzacja kodu.

Wersja [2.0]

 • Modyfikacja aplikacji, zamiana na wtyczkę.

Wersja [1.0]

 • Oddany program do użytku