Import z UBER’a – opis zmian

Wersja [2.23]

(Data publikacji: 12.04.2023)

 • Poprawka związana ze zmianami w systemie RAKSSQL.

Wersja [2.22]

(Data publikacji: 25.01.2023)

 • Poprawka związana ze zmianami w systemie RAKSSQL.

Wersja [2.21]

(Data publikacji: 5.10.2022)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [2.20]

(Data publikacji: 19.02.2021)

 • Zmiana certyfikatu połączenia, pobierającego informacje o nowej wersji wtyczki.

Wersja [2.19]

(Data publikacji: 30.10.2020)

 • Poprawka obsługi sprawdzania poprawności formatu danych w pliku źródłowym.

Wersja [2.18]

(Data publikacji: 19.10.2020)

 • Poprawka obsługi błędów połączenia z bazą danych.

Wersja [2.17]

(Data publikacji: 1.10.2020)

 • Poprawki odczytywania stawki podatku VAT.

Wersja [2.16]

(Data publikacji: 11.09.2020)

 • Poprawki odczytywania NIP-u.

Wersja [2.15]

(Data publikacji: 1.09.2020)

 • Dodanie mechanizmu odczytującego dane niezależnie od kolejności kolumn w Excelu.

Wersja [2.14]

(Data publikacji: 6.07.2020)

 • Poprawka wydłużająca pole “Numer dokumentu” do 255 znaków

Wersja [2.13]

(Data publikacji: 15.05.2020)

 • Poprawka wykrywająca i usuwająca niedozwolone znaki sterujące z pól: NIP, nazwa, ulica, miasto.

Wersja [2.12]

(Data publikacji: 12.05.2020)

 • Poprawka odczytywania stawki podatku VAT. Uwzględnienie przecinka i kropki w oznaczeniu stawki.

Wersja [2.11]

(Data publikacji: 24.04.2020)

 • Poprawka odczytywania NIP gdy nie jest zgodny z formatem Ubera.

Wersja [2.10]

(Data publikacji: 21.04.2020)

 • UBER: poprawka odczytywania nr NIP dla kontrahentów zagranicznych.

Wersja [2.9]

(Data publikacji: 21.02.2020)

 • Poprawka konwersji numeru dokumentu.

Wersja [2.8]

(Data publikacji: 13.02.2020)

 • Poprawka mechanizmu generującego konto analityczne dla kontrahenta.

Wersja [2.7]

(Data publikacji: 19.12.2019)

 • Poprawka mechanizmu określającego zakres danych w arkuszu Excel dla Uber format xls.

Wersja [2.6]

(Data publikacji: 16.12.2019)

 • Dodana obsługa pliku Uber w formacie Excel.

Wersja [2.5]

(Data publikacji: 20.11.2019)

 • Poprawka dla formatu Uber. Poprawiony błąd przenoszenia numeru faktury.

Wersja [2.4]

 • Dodana obsługa alternatywnego formatu Uber.

Wersja [2.3]

 • Dodana obsługa formatu Bolt.

Wersja [2.2]

(Data publikacji: 27.09.2019)

 • Zmiana nazwy i poprawka formatu daty.

Wersja [2.1]

 • Dodanie mechanizmu auto aktualizacji.

Wersja [2.0]

 • Zmiana architektury programu na wtyczkę.

Wersja [1.0]

 • Oddany program do użytku