E-Pracownik – opis zmian

E-Pracownik 4.3.5

(Data publikacji 8.05.2024)

 • Poprawienie obliczenia liczby pracy zdalnej na zestawieniach,
 • Uwzględnienie pracy zdalnej okazjonalnej u poprzednich pracodawców w tym samym roku na kafelku pracy zdalnej okazjonalnej,
 • Uwzględnienie pracy zdalnej okazjonalnej u poprzednich pracodawców w tym samym roku przy wystawianiu wniosków.

E-Pracownik 4.3.4

(Data publikacji 19.04.2024)

 • Poprawienie obliczenia liczby pracy zdalnej okazjonalnej,

E-Pracownik 4.3.3

(Data publikacji 18.04.2024)

 • Poprawienie obliczenia liczby pracy zdalnej okazjonalnej,

E-Pracownik 4.3.2

(Data publikacji 15.04.2024)

 • Poprawienie obliczenia liczby pracy zdalnej okazjonalnej,
 • Poprawienie obliczenia liczby dni urlopu wykorzystanego na kafelkach w przypadku normy pracy w niepełnych godzinach.

E-Pracownik 4.3.1

(Data publikacji 03.04.2024)

 • Dodano liczbę urlopu wykorzystanego i do wykorzystania w przeliczeniu na godziny,
 • Dodano liczbę pracy zdalnej okolicznościowej wykorzystanej w stosunku do przyznanej na rok,
 • Dodano liczbę pracy zdalnej w stosunku do wszystkich dni przepracowanych w roku,
 • Poprawienie importu wniosków.

E-Pracownik 4.3.0

(Data publikacji 07.02.2024)

 • Odczytanie urlopów z RAKSSQL na podstawie bilansu urlopowego lub karty urlopowej:
  • do wykorzystania,
  • wykorzystany,
  • zaległy do wykorzystania.
 • Poprawienie zapisania urlopów do RAKSSQL (tylko import)
 • Poprawienie ustawienia domyślnego roku z którego ma być pobierany urlop
 • Poprawiony komunikat przy wystawianiu opieki na dziecko
 • Dodana możliwość ustawiana tła jako tapeta lub jednolity kolor
 • Przywrócenie możliwości dodawania wniosków na godziny
 • Przyśpieszenie ładowania listy urlopów i grafików podwładnych
 • Poprawiony błąd braku kalendarza w przypadku zmiany umowy B2B na etatową

E-Pracownik 4.2.4

(Data publikacji 07.12.2023)

 • Poprawka wnioskowania o urlop dla pracowników o równoważnym czasie pracy
 • Poprawka drukowania wniosków z poziomu Księgowa / Kadrowa
 • Poprawka braku dostępu do E-Pracownika gdy jest nie jest zakończona edycja danych kadrowych w RAKS
 • Poprawka widoczności zdarzeń nieobecności wystawionych w RAKS

E-Pracownik 4.2.3

(Data publikacji 17.11.2023)

 • Poprawienie wnioskowania o urlop opieki nad dzieckiem – zmiana Art. 188 KP odejście od udzielania w minutach.
 • Poprawka wnioskowania o urlop wypoczynkowy – zmian Art. 1542 KP odejście od udzielania w godzinach kiedy niewykorzystany jest większy od jednego dnia pracy.
 • Poprawka wydruku listy obecności w miesiącu – zdarzenia w pierwszej kolejności wykazywane taki jak na liście obecności, a jeżeli nie ma to ze zdarzeń RAKSSQL.
 • Poprawka instrukcji – ustawienie strefy czasowej do poprawnego prezentowania czasu wysyłania e-mail z E-pracownika.
 • Dodanie widoczności zdarzeń nieobecności z RAKSSQL

E-Pracownik 4.2.2

(Data publikacji 09.08.2023)

 • Poprawka aby pracownicy mogli się logować i pracować na E-pracowniku, kiedy dane pracowników właśnie są edytowani w RAKSSQL (głównie dotyczy umów i kalendarzy).

E-Pracownik 4.2.1

(Data publikacji 17.05.2023)

 • Poprawka polskich znaków.

E-Pracownik 4.2

(Data publikacji 16.05.2023)

 • Dodane wystawianie wniosku o pracę zdalną okazjonalną,
 • Poprawka widoczności wniosków absencji złożonych w RAKSSQL. Np.: urlop macierzyński,
 • Poprawka błędu wysyłania maila do akceptanta w momencie zatwierdzania urlopu przez kierownika,
 • Poprawka na liście obecności przy uzupełnianiu nowego dnia typ pracy podpowiada się z poprzedniego dnia,
 • Poprawka pokazywania podpowiedzi prawidłowych godzin pracy jak czas pracy przekracza dobę,
 • Nowe zestawienie obecności za miesiąc dla kadrowej z podsumowaniem liczby pracy zdalnej na pracownika,
 • Poprawka zestawień obecności na dzień i podwładnych na dzień. Wyświetlanie nazwiska i zdarzeń których nie da się wystawić w e-pracowniku a są w raks i nie są przypisane do umowy ale do pracownika,
 • Dodane wystawienie wniosku o urlop opiekuńczy bezpłatny do 5 dni w roku,
 • Dodane wystawienie wniosku o zwolnienie z powodu siły wyższej do 2 dni lub 16 godzin.

E-Pracownik 4.1.12

(Data publikacji 22.02.2023)

 • Poprawka braku pracowników na grafiku podwładnych, których umowa była przedłużona aneksami.

E-Pracownik 4.1.11

(Data publikacji 02.02.2023)

 • Poprawka naczytania typu umów pracownika w przypadku wielu firm.

E-Pracownik 4.1.10

(Data publikacji 25.01.2023)

 • Poprawka załadowania domyślnej strony po wylogowaniu dla Linux,
 • Poprawka liczenia urlopów B2B po akceptowaniu i importowaniu,
 • Poprawka wysyłania maili wystawienia, potwierdzenia, anulowania urlopu dla pracowników B2B.

E-Pracownik 4.1.9

(Data publikacji 21.12.2022)

 • Poprawka aby wystawienie urlopu opiekuńczego na dziecko było liczone nie zależnie od urlopu wypoczynkowego,
 • Poprawka aby można było wystawiać urlopy dla umów w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: pół etatu, 12 godzin pracy dziennie.

E-Pracownik 4.1.8

(Data publikacji 07.12.2022)

 • Poprawka błędu braku niezdefiniowanej zmiennej na grafiku urlopów,
 • Dodano sprawdzanie zainstalowanych dodatków PHP przy instalacji.

E-Pracownik 4.1.7

(Data publikacji 27.10.2022)

 • Poprawka migracji danych dla kierowników zatwierdzających wnioski urlopowe,
 • Poprawka zawartości pola identyfikatora zmieniającego listę obecności z id pracownika na id użytkownika,
 • Poprawka prasowania parametrów połączenia do bazy globalnej jak w XML jest podana firmowa,
 • Sparametryzowany sposób szyfrowania (dla nowych instalacji w szczególności na platformach Linux posiadających PHP 8.1 i późniejszych; dla E-Pracownika podnoszącego wersję może być konieczne resetowanie wszystkich haseł użytkowników)

E-Pracownik 4.1.6

(Data publikacji 17.10.2022)

 • Poprawka błędu wyświetlania wniosków urlopowych, gdy na liście wniosków znajdują się naczytane zdarzenia z Raksa nie przypisane do umowy o pracę.

E-Pracownik 4.1.5

(Data publikacji 29.09.2022)

 • Poprawka migracji danych dla kierowników zatwierdzających wnioski urlopowe.

E-Pracownik 4.1.4

(Data publikacji 28.09.2022)

 • Poprawka wyświetlania komunikatu o skasowaniu Zdarzenia w RAKSSQL KP na podglądzie zaimportowanego wniosku urlopowego.
 • Poprawka resetowania hasła Księgowej i Użytkownika przez Księgowa/Kadrową.
 • Poprawka wyświetlania zdarzeń z kalendarza Systemu RAKSSQL Kadry płace.
 • Z listy pracowników dostępnych na oknie zarzadzania użytkownikami usunięto pracowników archiwalnych.
 • Poprawka błędu zatwierdzania wniosku o urlop okolicznościowy.

E-Pracownik 4.1.3

(Data publikacji 23.09.2022)

 • Poprawka błędu naczytywania daty końca umowy wyświetlanej na pulpicie pracownika. Poprawa błędu funkcji „zapomniałem hasła”.
  W przypadku kont z tymi samymi adresami mailowymi, dodatkowo podczas resetowania hasła trzeba wybrać login danego konta, w którym będzie resetowane hasło.

E-Pracownik 4.1.2

(Data publikacji 12.09.2022)

 • Poprawiony błąd migracji danych z wersji E-Pracownik 3.1 lub starszej do wersji E-Pracownik 4.1

E-Pracownik 4.1.1

(Data publikacji 09.09.2022)

 • Poprawiony błąd migracji danych z wersji E-Pracownik 3.1 lub starszej do wersji E-Pracownik 4.1

E-Pracownik 4.1

(Data publikacji 09.09.2022)

 • Obsługa pracowników cywilno-prawnych i B2B.
 • Dostęp do dokumentacji z paska nawigacyjnego e-pracownika pod znakiem „?”.
 • Praca w środowisku PHP 8.1 jak i PHP 7.4.

E-Pracownik 4.0

 • Zmiana sposobu licencjonowania E-pracownika:
  • Każda kopia E-pracownika podczas instalacji generuje unikalny identyfikator, który jest podstawą numeru licencyjnego. Na jego podstawie generowany jest kod licencyjny, który jest potrzebny do prawidłowej aktywacji aplikacji. Aktualizacja E-pracownika w wersji 4.0 będzie wymagało wygenerowanie nowej licencji.
 • Obsługa wielu firm:
  • Zmieniono panel Administratora. Administrator wybiera firmy, które będą obsługiwane w E-Pracowniku, Zarządza użytkownikami posiadającymi rolę „Księgowej”. Może dodawać, edytować oraz usuwać „Księgowe”,
  • Dodano rolę „Księgowa”. Rola ta umożliwia przełączanie się między firmami i niezależnego zarządzania wystawianymi tam wnioskami urlopowymi. „Księgowa” automatycznie otrzymuje wszystkie role dostępne w E=pracowniku: Kadrowej, Kierownika oraz Pracownika.
 • Poprawiono bezpieczeństwo działania aplikacji:
  • Poprawiono sposób zarządzania sesjami,
  • Dodano funkcję automatycznego wylogowywania użytkownika po określonym czasie bezczynności.
 • Dwuetapowa akceptacja wniosków urlopowych:
  • Dodano opcjonalną funkcję dwuetapowej akceptacji wniosków urlopowych. Obecnie, jeżeli funkcja jest aktywna do zatwierdzenia wniosku potrzebna jest akceptacja „Kierownika” oraz „Akceptanta”,
  • Dodano nową rolę „Akceptant” – rolę tę można nadać dowolnemu użytkownikowi. „Akceptantowi” przydziela się dowolnych pracowników, którym „Akceptant” ostatecznie zatwierdza wnioski urlopowe. Obecnie akceptacja wniosków może przebiegać w następujących trybach:
   • jednoetapowa akceptacja – wnioski akceptuje wyłącznie kierownik zespołu pracowników,
   • dwuetapowa akceptacja zależna – wnioski akceptuje „Akceptant” o ile zaakceptował je „Kierownik”,
   • dwuetapowa akceptacja niezależna – wnioski akceptuje „Kierownik” i „Akceptant” z tym, że decyzja „Akceptanta” jest ostateczna i niezależna od decyzji „Kierownika”.
  • Dodano pulpit „Akceptanta” oraz funkcjonalność umożliwiającą mu akceptowanie wniosków urlopowych,
  • Dodano system powiadomień mailowych dla Akceptanta.
 • Obsługa pracy zdalnej pracownika:
  • Na liście obecności pracownika dodano typ obecności. Do wyboru są trzy możliwości: Praca stacjonarna (domyślnie), praca zdalna oraz delegacja,
  • pracownik podczas wprowadzania czasu pracy będzie musiał określić typ nieobecności,
  • typ nieobecności będzie widoczny na liście obecności oraz grafiku urlopowym.
 • Dodano nową kolumnę na liście podwładnych. Kolumna zwiera wymiar etatu pracownika.
 • Podczas wyliczania dni urlopu do wykorzystania uwzględniono godziny wykazane w bilansie urlopowym, oznaczone jako „Urlop wykorzystany, a nie ewidencjonowany w zdarzeniach”.
 • Dodano kontrolę ilości dni urlopu opiekuńczego na dziecko. Po przekroczeniu limitu, wystawienie takiego wniosku nie będzie możliwe.
 • Dodano dwa zestawienia zbiorcze zawierające listę obecności pracowników na określony dzień. Pierwsze zestawienie przeznaczone dla „Kierownika”, wyświetla obecności pracowników podległych „Kierownikowi”, drugie, przeznaczone dla „Kadrowej” wyświetla listę obecności dla wszystkich pracowników.
 • Zmieniono sposób podpowiadania godzin pracy na liście obecności. Obecnie podpowiadane są godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy zgodne z zdefiniowanym kalendarzem w systemie RAKS SQL. Dodano też kolumny, które wyświetlają zadeklarowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Usunięto z grafiku urlopowego informację o urlopie odrzuconym.
 • Zmieniono domyślny rok za jaki będzie wystawiany wniosek urlopowy. Obecnie zawsze będzie podpowiadany najstarszy rok urlopu zaległego.
 • Dodanie nowego typu wniosku o urlop bezpłatny.
 • Dodano parametr „Czy pokazywać czas planowanej pracy na wydruku listy obecności”, który umożliwia pokazywane lub ukrywanie planowanego czasu pracy.

E-Pracownik 3.1

(Data publikacji 10.11.2021)

 • Dostosowanie E-Pracownika do współpracy z wersją 1.38.1185 RAKSSQL w zakresie wyliczania wymiaru urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

E-Pracownik 3.0

(Data publikacji 05.10.2021)

 • Dodanie sprawdzania czy baza danych RAKSSQL została zaktualizowana do wersji którą obsługuje dana wersja E-Pracownika.
 • Dalsze usprawnienia związane ze zmianami w bazie danych Raks SQL.

E-Pracownik 2.11

(Data publikacji 02.08.2021)

 • Dostosowanie programu do zmian w bazie danych RAKSSQL.

E-Pracownik 2.10

(Data publikacji 07.06.2021)

 • Dodanie możliwości logowania na serwer pocztowy bez szyfrowania .
 • Umożliwienie logowania się na serwer pocztowy w sytuacji gdy nazwa użytkownika jest inna niż adres e-mail
 • Poprawienie sposobu wyświetlania grafików urlopowych podwładnych w pulpicie kierownika

E-Pracownik 2.9

(Data publikacji 13.04.2021)

 • Poprawienie sposobu wyświetlania nazwiska pracownika podczas usuwania go z listy podwładnych.
 • Usunięcie komunikatu o nieautoryzowanym dostępie do danych na ekranie z listą obecności dla kierownika bez przypisanej roli pracownika.

E-Pracownik 2.8

(Data publikacji 10.12.2020)

 • Wyeliminowanie problemu uniemożliwiającego dodanie wniosku urlopowego w roku innym niż bieżący rok kalendarzowy.

E-Pracownik 2.7

(Data publikacji: 23.09.2020)

 • Poprawienie algorytmu sprawdzającego poprawność danych wprowadzanych na liście obecności w przypadku pracowników którym aneksy zmieniają okres zatrudnienia.

E-Pracownik 2.6

 • Poprawienie algorytmu wyliczającego ilość dniu urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w przypadku umów w których zmienia się w trakcie roku wymiar etatu.
 • Poprawka wyświetlania nazwiska pracownika na ekranach pokazujących listę wniosków urlopowych (dane pobierane są z kartoteki pracowników, a nie z umowy pracownika).

E-Pracownik 2.5

 • Poprawienie algorytmu sprawdzającego okres za który można dodać wniosek urlopowy.
 • Dostosowanie E-Pracownika do wersji 2020.1.28.1130 Raks SQL.

E-Pracownik 2.4

 • Poprawka wyświetlania listy podwładnych w przypadku gdy podwładny ma więcej niż jedną umowę obowiązującą w wybranym roku kalendarzowym.
 • Poprawka wyświetlania nazwiska osoby składającej wniosek urlopowy w mailu powiadamiającym przełożonego (dane pobierane są z kartoteki pracowników, a nie z umowy pracownika).

E-Pracownik 2.3

 • Dodanie automatycznego przewijania się strony do ostatniej pozycji podczas edycji listy obecności.
 • Poprawka wydruku listy obecności.

E-Pracownik 2.2

 • Dodanie ostrzeżeń podczas uzupełniania listy obecności w dniu wolnym od pracy lub w dniu z wprowadzoną absencją.
 • Ostrzeganie przed nieuzupełnionymi dniami na liście obecności.
 • Poprawa sposobu wyświetlania  składników procentowych na pasku wynagrodzeń.
 • Poprawka w sposobie wyświetlania danych umowy w pulpicie pracownika, gdy pracownik ma wpisany aneks z przyszłą datą.

E-Pracownik 2.1

 • Dodanie informacji o wszystkich absencjach wprowadzonych w Raks SQL na liście obecności pracownika.
 • Naniesienie na grafik nieobecności pracownika i grafik nieobecności podwładnych wszystkich pozostałych absencji wprowadzanych w Raks SQL

E-Pracownik 2.0

 • Dodanie listy obecności – funkcjonalności pozwalającej pracownikom na rejestrowanie godzin przyjścia i wyjścia z pracy.
 • Wyeliminowanie błędu, który uniemożliwiał w pewnych szczególnych sytuacjach wybór
 • zaległego roku, za który dodawany jest wniosek urlopowy.

E-Pracownik 1.3

 • Wyeliminowanie błędu, w wyniku którego nieprawidłowo wyliczany był urlop pracownika, gdy istniały wprowadzone w Raks SQL urlopy na przełomie roku.
 • Poprawa graficznej prezentacji urlopów wprowadzonych w Raks SQL, na przełomie roku.
 • Dodanie informacji o posiadanej licencji na pulpicie kadrowym.

E-Pracownik 1.2

 • Obsłużenie sytuacji, gdy serwer baz danych Firebird działa w systemie operacyjnym Linux,
 • a serwer www w systemie Windows.

E-Pracownik 1.1

 • Optymalizacja szybkości działania.
 • Usunięcie numeru dowodu osobistego w pulpicie kierownika.
 • Wyeliminowanie błędu, który powodował zmianę roku na bieżący, po usunięciu pozycji z paska pracowniczego, gdy wymagany był rok poprzedni.
 • Wyeliminowanie problemu z brakiem polskich znaków, w mailu powiadamiającym o złożonym wniosku.
 • Usunięcie informacji o długości wniosku, gdy nie ma kalendarza.
 • Dodanie interaktywnych kafelków.
 • Dodanie parametru – wydruk paska pracowniczego wg okresu lub daty wypłaty.
 • Wpisywanie dat z klawiatury – automatyczne przechodzenie z roku do miesiąca.
 • Zmiana w grafiku podwładnych – automatyczne przewijanie do bieżącego miesiąca.
 • Zmiana odnośnie adresu oraz numeru dowodu osobistego – pobieranie z danych pracownika.
 • Dodanie parametru odnośnie listy płac, na której mają się rozliczać urlopy.
 • Dodanie możliwości sortownia podwładnych w kolejności alfabetycznej.
 • Dodanie funkcji wylogowania po kliknięciu w nazwisko pracownika.
 • Dodanie kadrowemu dostępu do parametrów programu.
 • Zmiana wyglądu pulpitów, dodanie informacji o firmie na pulpicie kadrowym.
 • Usprawnienie nawigacji po programie – dodanie belki z szybkim dostępem do wszystkich opcji aktywnego pulpitu.