Rozdzielnik płac – opis zmian

Wersja [1.5]

(Data publikacji: 25.09.2023)

  • Dodanie funkcji powielania wzorców księgowych.

Wersja [1.4]

  • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych.

Wersja [1.3]

(Data publikacji: 5.10.2022)

  • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [1.2]

(Data publikacji: 15.06.2022)

  • Poprawa uzupełniania numeru dowodu źródłowego dla dokumentu księgowego w RAKS SQL

Wersja [1.1]

(Data publikacji: 9.11.2021)

  • Poprawa wyglądu okna wyboru wzorca podziału, w funkcji kopiowania wzorca z innej realizacji,
  • Dodanie funkcji kopiowania wzorca wraz z wartościami podziału (wartości kopiowane są i wyliczane po zaznaczeniu parametru na oknie wyboru wzorca).

Wersja [1.0]

  • Oddany program do użytku