Pulpit Księgowego – opis zmian

Wersja [3.11]
(Data publikacji: 2024-03-07)

 • Dodano zmienną predefiniowaną VAT-8 na mailach
 • Nastąpiła zmiana nazewnictwa identyfikatorów podatku:
 • PIT-5 na PIT-5(PIT)
 • PIT-5L na PIT-5L(PPL)
 • PIT-28 na PIT-28(PPE)

Wersja [3.10]
(Data publikacji: 2024-02-14)

 • Dodanie możliwości maksymalizowania niektórych okien
 • Zmiana znaku separatora dziesiętnego na “,”
 • Zmiana formatu daty na “YYYY-MM-DD”
 • Poprawka wyświetlania nazwy firmy w oknie “firma i udziałowiec” ustawienia i parametry domyślne
 • Dodanie skrótu klawiszowego “Enter” do otwierania okna podglądu maila na oknie “wysłane maile”
 • Jeżeli na dany miesiąc preferencja została wpisana, a data preferencji upłynęła to data zmieni kolor
 • Dodanie edytowalnej listy zadań na miesiąc dla firmy

Wersja [3.9]
(Data publikacji: 2023-09-06)

 • Dodanie kwoty wyrównania składki zdrowotnej odczytanej z RAKS dla właściwego miesiąca.
 • Rozróżnienie w mailach deklaracji kwartalnych od miesięcznych dla PIT5, PIT5L, CIT, VAT

Wersja [3.8]
(Data publikacji: 2023-03-01)

 • Poprawka przepisania ustawień firmy z poprzedniego raku.
 • Dodany komunikat przy kopiowaniu firm z poprzedniego roku że usunięte firmy z bieżącego roku nie będą kopiowane, ale przywracane z przed usunięcia.
 • Dodana zmienna predefiniowana ODBIORCA_NIP (przy wysyłce).

Wersja [3.7]
(Data publikacji: 24.02.2023)

 • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych,
 • Poprawka edycji PIT4R i PIT8R w trybie ręcznym,
 • Dodanie dwóch zmiennych predefiniowanych: VAT_DO_ZWROTU oraz VAT_DO_PRZENIESIENIA.

Wersja [3.6.2]
(Data publikacji: 16.12.2022)

 • Dodano przycisk usuwania ścieżki logo firmowego dla e-maili.

Wersja [3.6.1]
(Data publikacji: 15.12.2022)

 • Poprawka kolumny z Rodzaj Opodatkowania na Rodzaj Oskładkowania.

Wersja [3.6]
(Data publikacji: 12.12.2022)

 • Poprawka odczytania wartości do przeniesienia i zwrotu dla JPK-V7.
 • Dodano możliwość wysłania maili metodą STARTTLS.
 • Wyłączenie kolumn pracowniczych ZUS kiedy nie ma pracowników.
 • Zapamiętywanie ustawienia “Nie zliczaj statystyk dokumentów”.
 • Dodano wartość VAT-8.
 • Dodano możliwość wyłączenie wiersza ZUS (w przypadku kiedy nie ma kwot ZUS).
 • Poprawka zapisu ustawień firmy.
 • Poprawka sortowania po nazwie skróconej firmy.

Wersja [3.5]
(Data publikacji: 10.10.2022)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [3.3]
(Data publikacji: 05.09.2022)

 • Poprawiono funkcję kopiowanie definicji firm z poprzedniego roku.

Wersja [3.2]
(Data publikacji: 26.08.2022)

 • Poprawiono wyświetlanie przydzielonych firm.

Wersja [3.1]
(Data publikacji: 18.08.2022)

 • Poprawiono sprawdzanie uprawnień do firmy i błąd jaki był z tym związany oraz poprawiono sumowanie podatków przy wysyłce maili.

Wersja [3.0]
(Data publikacji: 5.08.2022)

 • Możliwość przydzielania wielu użytkowników do jednej firmy.
 • Przydzielenie przez administratora jednocześnie wielu użytkowników do jednej firmy.
 • Poprawiona funkcja kopiowania firmy do nowego roku kalendarzowego.
 • Dodanie opcji pozwalającej na wybór daty (wystawienia lub księgowania) do naliczania statystyk wystawionych dokumentów.
 • Optymalizacja szybkości działania statystyk
 • Archiwizacja firmy polegająca na dodaniu parametru, po włączeniu którego w nowym miesiącu firma nie zostanie dodana do pulpitu.
 • Dodanie nowych zmiennych predefiniowanych:
  • {NASTEPNY_MIESIAC_NR},
  • {NASTEPNY_MIESIAC_SLOWO},
  • {POPRZEDNI_MIESIAC_NR},
  • {POPRZEDNI_MIESIAC_SLOWO}.
 • Dodanie parametru do ustawień wysyłki maili: Możliwość dodawania dodatkowej treści do e-maila w przypadku gdy wysyłka realizowana jest dla jednej firmy. Włączenie parametru powoduje, że w przypadku pojedynczego wysłania maila ZUS, PODATEK lub VAT pojawi się okienko umożliwiające wpisanie dodatkowej treści do wysyłanego maila oraz ewentualna zmiana tematu maila. Aby dodatkowa treść była widoczna w mailu należy we wzorcach do tych maili dodać zmienną predefiniowaną {tresc} w wybranym miejscu wzorca. Jeżeli e-mail wysyłany jest jednoczenie do więcej niż jednej firmy, to okno edycji dodatkowej treści nie będzie wyświetlane i w tym przypadku nie da się dopisać dodatkowej treści do wysyłanych maili.
 • Dodano możliwość dodawania załączników do wysyłanych maili.
 • Dodano rejestr wysłanych maili wraz z pełnym podglądem każdego wysłanego maila.
 • Dodano usuwanie starych maili z rejestru wysłanych.
 • Reorganizacja okna ustawień dla firm. Dodano nowe zakładki: podatek pracowników, podatek PIT oraz CIT.
 • Reorganizacja głównej tabeli pulpitu księgowego.
 • Dodano nowe kolumny wraz z obsługą do pulpitu księgowego:
  • Okres płatności podatku pracowników,
  • Akceptacja podatku,
  • Okres płatności podatku CIT,
  • Akceptacja podatku CIT,
  • Podatek zryczałtowany CIT,
  • VAT-9M,
  • VAT-7 kwota do zwrotu,
  • VAT-7 Kwota do przeniesienia,
  • ZUS-PFRON,
  • Kwota PFRON,
  • Intrastat.
 • Funkcja importowania danych z modułu Kadry Płace. Dotyczy kwot z PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • Dodano możliwość wprowadzenia składowych składki społecznej ZUS.
 • Zmodyfikowano okno edycji wartości pulpitu księgowego.
 • Zmodyfikowano raport roczny dla firmy.
 • Zmodyfikowano mechanizm generowania maili na podstawie wzorców. Zmiany dotyczą tabeli wartości podatków.
 • Dodano obsługę terminów płatności poszczególnych podatków i składek ZUS.
 • Funkcja importowania danych z modułu Finanse i Księgowość. Dotyczy składek ZUS (społeczna, zdrowotna).
 • Zmiana układu tabeli głównej
 • Zmiana źródła naczytywania informacji o składkach ZUS.

Wersja[2.10]
(Data publikacji: 22.02.2021)

 • Poprawka funkcji kopiowania definicji firm z poprzedniego roku.

Wersja [2.9]
(Data publikacji: 19.02.2021)

 • Zmiana certyfikatu połączenia, pobierającego informacje o nowej wersji wtyczki.

Wersja [2.8]
(Data publikacji: 16.02.2021)

 • Poprawka naczytywania podatku VAT.

Wersja [2.7]

 • Poprawka naczytywania danych.

Wersja [2.6]
(Data publikacji: 16.10.2020)

 • Poprawka obsługi błędów połączenia z baza danych.

Wersja [2.4]
(Data publikacji: 8.10.2020)

 • Poprawka rozpoznawania licencji

Wersja [2.3]
(Data publikacji: 6.10.2020)

 • Przystosowanie PK do nowej deklaracji VAT7KM
 • Zmiana domyślnego okresu ustawianego po uruchomieniu programu na następny miesiąc względem bieżącej daty.

Wersja [2.1]
(Data publikacji: 28.05.2020)

 • Poprawka błędu wysyłania maila do firmy przypisanej do innego użytkownika.
 • Dodano nową kolumnę do głównej tabeli: Nr Firmy
 • Dodano możliwość wysyłania maili na wiele adresów jednocześnie (około 10)
 • Dodano raport roczny z możliwością zapisu do Excela
 • Dodano popup menu do głównej tabeli Pulpitu
 • Dodano inne drobne poprawki

Wersja [2.0]
(Data publikacji: 30.03.2020)

 • Zmiana sposobu działania edytora wzorców e-maili. Stare wzorce zostaną usunięte!!!
 • Poprawka pokazywania adresu e-mail dla firm, które są obsługiwane przez innych użytkowników.

Wersja [1.9]
(Data publikacji: 24.02.2020)

 • Poprawka błędu odświeżania danych.

Wersja [1.8]
(Data publikacji: 21.02.2020)

 • Optymalizacja szybkości odświeżania danych.
 • Poprawka w naczytywaniu informacji o JPK (data UPO i Czy UPO).

Wersja [1.7]
(Data publikacji: 5.02.2020)

 • Poprawiony mechanizm przełączania firm między użytkownikami
 • Dodano mechanizm kopiowania firm z poprzedniego roku na liście “Moje firmy”.

Wersja [1.6]
(Data publikacji: 30.01.2020)

 • Dodanie kolumny z nazwiskiem osoby opiekującej się firmą
 • Dodanie kolumny z uwagami wpisywanymi w edytorze definicji firmy
 • Dodanie mechanizmu umożliwiającego Administratorowi przydzielanie opiekunów do firm.

Wersja [1.5]
(Data publikacji: 14.01.2020)

 • Poprawiono problem poprawnej interpretacji parametrów serwera mailowego
 • Poprawka sprawdzania uprawnień do firmy podczas edycji parametrów firmy
 • Nadanie Administratorowi systemu Raks SQl możliwości podglądu i edycji wszystkich firm na pulpicie księgowym, niezależnie do kogo są przydzielone.
 • Firmy, które należą do innego użytkownika, na pulpicie księgowym zostały wyróżnione jaśniejszym kolorem tekstu.

Wersja [1.4]
(Data publikacji: 8.10.2020)

 • Poprawiono mechanizm usuwania firmy z ustawień.
 • Ograniczono widoczność firm na oknie głównym w zależności od zalogowanego użytkownika.
 • Poprawka pobierania wartości podatku VAT-7
 • Poprawka pobierania wartości podatku VAT-7K
 • Poprawka sumowania tabelek z podatkiem w e-mailu podatkowym

Wersja [1.3]
(Data publikacji: 18.12.2019)

 • Wprowadzono poprawkę do naczytywania wartości CIT-2, CIT-8

Wersja [1.2]

 • Wprowadzono nowe kolumny do tabeli danych księgowych

Wersja [1.0]

 • Oddany program do użytku