Zestawienia i analizy dla KP – opis zmian

Wersja [2.3]

(Data publikacji: 27.07.2023)

  • Poprawka zestawienia „Składniki płacowe”.

Wersja [2.2]

(Data publikacji: 31.05.2023)

  • Poprawka zestawienia „Przebieg zatrudnienia”.

Wersja [2.1]

(Data publikacji: 21.02.2023)

  • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych.

Wersja [2.0]

(Data publikacji: 4.01.2023)

  • dodany import/export gotowych zestawień bez możliwości modyfikacji,
  • możliwość generowania tabel przestawnych z zapisem wielu ustawień,
  • możliwość generowania tabel z zapisem wielu ustawień,
  • możliwość generowania wydruków z ograniczonymi możliwościami z zapisem wielu ustawień.

Wersja [1.0]

(Data publikacji: 12.01.2022)

  • generowanie składników płacowych do xls z możliwością wstempnej parametryzacji bez możliwości zapisania domyślnych ustawień.