Zestawienia i analizy dla KP – opis zmian

Wersja [2.6]

(Data publikacji: 14.05.2024)

 • Dodanie dni absencji w wybranym zakresie,
 • Dodano niewymagany parametr działu,
 • Poprawiono listę wyboru pracowników,
 • Poprawiono zapamiętywanie wybranych parametrów.

Wersja [2.5]

(Data publikacji: 6.12.2023)

 • Dodano parametr Pracownik i Dział do zestawienia “Składniki płacowe”.

Wersja [2.4]

(Data publikacji: 3.10.2023)

 • Poprawka ustawiania parametrów zestawienia “Składniki płacowe”,
 • Poprawka zestawienia “PPK pracownika”.

Wersja [2.3]

(Data publikacji: 27.07.2023)

 • Poprawka zestawienia “Składniki płacowe”.

Wersja [2.2]

(Data publikacji: 31.05.2023)

 • Poprawka zestawienia “Przebieg zatrudnienia”.

Wersja [2.1]

(Data publikacji: 21.02.2023)

 • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych.

Wersja [2.0]

(Data publikacji: 4.01.2023)

 • dodany import/export gotowych zestawień bez możliwości modyfikacji,
 • możliwość generowania tabel przestawnych z zapisem wielu ustawień,
 • możliwość generowania tabel z zapisem wielu ustawień,
 • możliwość generowania wydruków z ograniczonymi możliwościami z zapisem wielu ustawień.

Wersja [1.0]

(Data publikacji: 12.01.2022)

 • generowanie składników płacowych do xls z możliwością wstempnej parametryzacji bez możliwości zapisania domyślnych ustawień.