Importer JPK – opis zmian

Wersja [4.12]

(Data publikacji 02.04.2024)

 • Poprawka rozpoznania NIP. Poprawka mechanizmu uaktualniania tabel, uwzgledniająca FB 4.x.

Wersja [4.11]

(Data publikacji 07.03.2024)

 • Wprowadzono poprawkę w dodawaniu kodu kraju.

Wersja [4.10]

(Data publikacji: 12.02.2024)

 • Poprawka naczytywania kursu dla dokumentów walutowych dla JPK_FA3 i JPK_FA4. W pierwszej kolejności szukanie w tabeli kursowej RAKSSQL. Jeżeli brak, to liczy kurs dzieląc VAT PLN przez VAT WAL. Wartość może być przybliżona.
 • Poprawka mechanizmu oznaczania dokumentu znacznikiem. Poprawiono warunek: brak lub pole puste.

Wersja [4.9]

(Data publikacji: 22.02.2023)

 • Modyfikacja procedury połączenia z bazą danych.

Wersja [4.8]

(Data publikacji: 21.12.2022)

 • Poprawka generatora nr kont analitycznych odbiorcy/dostawcy. Wyeliminowanie przypadku, gdy konta się powielały. Dodanie obsługi faktur zakupu dla rolników indywidualnych.

Wersja [4.7]

(Data publikacji: 5.10.2022)

 • Poprawka mechanizmu uruchamiania modułu.

Wersja [4.6]

(Data publikacji: 20.04.2022)

 • Uaktualnienie wersji generowanych plików xml.

Wersja [4.5]

(Data publikacji: 11.04.2022)

 • Dodanie obsługi nowego wariantu struktury JPK_FA obowiązującej od 1 kwietnia 2022r.

Wersja [4.4]

(Data publikacji: 10.02.2022)

 • Dodanie obsługi nowych wariantów struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K obowiązujące od 1 stycznia 2022r.

Wersja [4.3]

(Data publikacji: 7.02.2022)

 • Poprawka błędu mechanizmu nadawania znaczników

Wersja [4.2]

(Data publikacji: 19.10.2021)

 • Poprawka błędu przy generowaniu wspólnej numeracji kont dostawców i odbiorców.

Wersja [4.1]

(Data publikacji: 11.10.2021)

 • Poprawka błędu konwersji przy ustawionej opcji: Pomijaj jeżeli pusty NIP.

Wersja [4.0]

(Data publikacji: 30.09.2021)

 • Nowy silnik parsowania plików JPK,
 • Poprawiony mechanizm znacznikowania,
 • Usunięto obsługę starych wersji JPK FA.

Wersja [3.14]

(Data publikacji: 13.08.2021)

 • Poprawka oznaczeń GTU dla JPK VAT7M/K. Dodano przedrostek Gtu_.

Wersja [3.13]

(Data publikacji: 25.06.2021)

 • Poprawka dla JPK VAT7M/K dotycząca błędnie generowanego dokumentu DI.

Wersja [3.12]

(Data publikacji: 16.06.2021)

 • Poprawka dla JPK VAT7M/K. Dla znaczących pól wartość zero będzie ignorowana.

Wersja [3.11]

(Data publikacji: 21.05.2021)

 • Dodano do przypisania procedur kolumny z wartościami brutto w walucie i PLN

Wersja [3.10]

(Data publikacji: 20.04.2021)

 • Poprawka generowania kont analitycznych dla dostawców i odbiorców JPK Fa3

Wersja [3.9]

(Data publikacji: 25.02.2021)

 • Zmiana nazwy pola DATA_PODPISANIA na DATA_DOPISANIA na Korekcie sprzedaży.

Wersja [3.8]

(Data publikacji: 19.02.2021)

 • Zmiana certyfikatu połączenia, pobierającego informacje o nowej wersji wtyczki.

Wersja [3.7]

(Data publikacji: 22.01.2021)

 • Poprawka uwzględniająca nowe pole NIP_KOD_KRAJU w kartotece Kontrahentów

Wersja [3.6]

(Data publikacji: 8.01.2021)

 • Poprawka odczytywania zawartości pola NrKontrahenta w przypadku gdy pole zawiera tylko spacje.

Wersja [3.5]

(Data publikacji: 25.11.2020)

 • Poprawka odczytywania maski analityki dostawcy

Wersja [3.4]

(Data publikacji: 23.11.2020)

 • Poprawka nadawania znaczników do główek i pozycji dla JPK VAT7k/m
 • Poprawka generowania kont analitycznych dla dostawców i odbiorców

Wersja [3.3]

(Data publikacji: 12.11.2020)

 • Poprawka wzoru schematu VAT7K

Wersja [3.2]

(Data publikacji: 6.11.2020)

 • Dodanie obsługi licencji dla wersji dla KPiR

Wersja [3.1]

(Data publikacji: 19.10.2020)

 • Poprawka obsługi błędów połączenia z bazą danych

Wersja [3.00]

(Data publikacji: 6.10.2020)

 • Dodanie obsługi VAT-7K oraz VAT-7M

Wersja [2.41]

(Data publikacji: 14.08.2020)

 • Poprawka dopisywania procedur VAT

Wersja [2.40]

(Data publikacji: 3.08.2020)

 • Poprawka liczenia wartości pozycji dla FZ w3. gdy podana jest wartość brutto i netto

Wersja [2.39]

(Data publikacji: 28.07.2020)

 • Poprawka liczenia wartości pozycji dla FZ w3.

Wersja [2.38]

(Data publikacji: 24.06.2020)

 • Nowa interpretacja sposobu wyliczania wartości pozycji faktury na JPK FA w3.

Wersja [2.37]

(Data publikacji: 24.04.2020)

 • Uwzględnienie sytuacji dla JPK FA (3) gdy w polu P_9A (ilość) wpisana jest wartość zero.

Wersja [2.36]

(Data publikacji: 16.04.2020)

 • Poprawka liczenia wartości złotówkowych w główce korekty dla waluty PLN. Poprawka w liczeniu wartości pozycji korekty. (JPK Fa w3)

Wersja [2.35]

(Data publikacji: 17.03.2020)

 • Ze względu na wiele wariantów dokumentów z programu zostało usunięte sprawdzanie czy jest NIP. Obecnie dokumenty będą się generować bez względu czy jest w pliku źródłowym pole z NIP-em.

Wersja [2.34]

(Data publikacji: 12.03.2020)

 • Poprawka błędu niepoprawnego zamieniania faktury bez NIP-u na paragon.

Wersja [2.33]

 • Poprawka rozpoznawania FS krajowych zwolnionych z podatku VAT dla JPK FA w3.

Wersja [2.32]

(Data publikacji: 21.02.2020)

 • Poprawka wyliczania ceny brutto dla JPK FA w3. w przypadku gdy brakuje pola P_9B (cena brutto).

Wersja [2.31]

 • Poprawka w wyliczaniu kursu dla JPK FA w3.

Wersja [2.30]

(Data publikacji: 22.01.2020)

 • Dodano do danych kontrahenta gminę, powiat i pocztę w celu ograniczenia problemu z powielaniem adresów w trakcie importu.

Wersja [2.29]

(Data publikacji: 24.12.2019)

 • Poprawka w adresie kontrahenta. Dodano uzupełnianie pola Województwo.

Wersja [2.27]

(Data publikacji: 16.12.2019)

 • Poprawka wypełniania pola Data otrzymania faktury, data brana jest z pola Data wpływu.
 • Dodanie obsługi JPK FA wariant 3

Wersja [2.26]

(Data publikacji: 31.09.2019)

 • Poprawka w dodawaniu kodu kraju UE dla JPK FA 2

Wersja [2.25]

(Data publikacji: 9.10.2019)

 • Poprawka w dodawaniu znaczników dla JPK_FA oraz obsługa braku pola “Wartość brutto” P_11A w pozycji JPK walutowego podczas liczenia kursu walutowego.

Wersja [2.24]

(Data publikacji: 30.09.2019)

 • Poprawka dla JPK VAT. Usunięcie błędu zapisu pliku wynikowego, gdy w pliku źródłowym są tylko pozycje z rejestru zakupów.

Wersja [2.23]

(Data publikacji: 27.09.2019)

 • Poprawka dla JPK Fa. Wyeliminowanie błędu Access violation podczas analizowania pozycji faktury


Wersja [2.22]

(Data publikacji: 23.09.2019)

 • Poprawka dla JPK Fa. Dodanie opcji wyboru sposobu liczenia wartości faktury w podziale na stawki VAT


Wersja [2.21]

 • Poprawka dla JPK VAT. Dodawane są wpisy do Rejestru Zakupów mimo nieokreślonej stawki podatku VAT ze stawką zastępczą 0%.

Wersja [2.20]

 • Poprawka w procedurze logowania do bazy na Linux.

Wersja [2.19]

(Data publikacji: 6.09.2019)

 • Poprawka w procedurze logowania do bazy na Linux.

Wersja [2.18]

(Data publikacji: 29.08.2019)

 • Poprawka nazwy wtyczki oraz obsługa różnych formatów daty.

Wersja [2.17]

(Data publikacji: 20.08.2019)

 • Poprawka związana z brakiem kodu dokumentu podczas konwersji z JPK_FS.

Wersja [2.16]

(Data publikacji: 19.08.2019)

 • Poprawka aktualizatora oraz mechanizmu łączenia się do bazy danych na systemach Linux.

Wersja [2.15]

 • Poprawka parsowania adresu odbiorcy.

Wersja [2.14]

(Data publikacji: 14.08.2019)

 • Poprawka generatora kont analitycznych. Wyeliminowanie dziur w numeracji.

Wersja [2.13]

(Data publikacji: 12.08.2019)

 • Poprawka konwersji w przypadku gdy w pliku JPK_FA brakuje pola P_11

Wersja [2.12]

(Data publikacji: 12.08.2019)

 • Dodanie mechanizmu auto aktualizacji.

Wersja [2.11]

 • Poprawki rozpoznawania maski numeracji konta analitycznego kontrahenta
 • Poprawki podczas konwersji JPK_VAT
 • Poprawiony błąd wartości brutto na pozycji FZ
 • Numer faktury dostawcy wpisywany również do pola NUMER_FAKTURY_DOSTAWCY
 • Poprawiona tabelka podziału wartości dokumentu wg stawek VAT w xml dla FZ.

Wersja [2.9]

 • Poprawki związane z uwzględnieniem braku pola P_11A dla JPK_FA 1 i 2.

Wersja [2.8]

 • Poprawki związane z licencjonowaniem.

Wersja [2.7]

 • Poprawki dotyczące wykrywania konfiguracji połączenia z bazą danych.

Wersja [2.6]

 • Poprawki w konwersji dat

Wersja [2.5]

 • Aktualizacja listy licencji

Wersja [2.4]

 • Poprawka związana ze sprawdzaniem licencji

Wersja [2.3]

 • Poprawki w przeliczaniu walut

Wersja [2.0]

 • Oddany program do użytku