Administrator

Administrator jest modułem typowo narzędziowym. Do jego głównych zadań należy zapewnienie kontroli dostępu do danych, nadzór nad strukturą oraz prawidłowym działaniem baz danych. Funkcje administracyjne to zestaw narzędzi umożliwiających zarządzanie zasobami i parametrami systemu, tworzenie grup użytkowników oraz określenie ich praw do poszczególnych funkcji programu.

Instalacja
Opis czynności związanych z instalacją programu i przygotowaniem do pracy z pozostałymi modułami RAKSSQL.

Pierwsze uruchomienie
Zestaw wskazówek opisujących najważniejsze kroki przy pierwszym uruchomieniu systemu

Administrator
Zakładanie firm. Zakładanie użytkowników. Monitorowanie osób pracujących w systemie. Obsługa techniczna baz danych. Obsługa licencji

Zarządzanie dostępem do programu
Rozbudowany system uprawnień, za pomocą którego można ograniczyć dostęp do wielu funkcji i danych osobom postronnym.

Instrukcja migracji Firebird 2.5 do 4.0
Opis procesu migracji bazy danych Firebird z wersji 2.5 do wersji 4.0 w trakcie aktualizacji systemu RAKSSQL.