Zasiłki wypłaca ZUS- gdzie wyłączyć naliczanie

Informację o tym czy danej firmie przysługuje lub nie przysługuje prawo wypłaty zasiłków pracownikom należy zaznaczyć w Danych Stałych.
W tym celu przechodzimy do zakładki Słowniki -> Dane stałe, a następnie wybieramy po lewej stronie z listy Prawo wypłaty zasiłków.

Dodając nowy rok należy kliknąć Dodaj. Jeśli chcemy zmienić w istniejącym roku to klikamy Edytuj

Jeżeli firmie nie przysługuje prawo do wypłaty zasiłków w danym roku, należy dodać wpis w którym uzupełniamy rok oraz zostawiamy niezaznaczony parametr „Prawo wypłaty zasiłków”.