Komunikat – Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double), przy próbie wejścia w okno programu RAKS.

Jeżeli pojawia się w/w komunikat przy próbie wejścia w dane okno to wymagane jest  usunięcie identyfikatora tego okna.
Należy w pierwszej kolejności przejść do modułu Administrator.

Jeżeli problem występuje tylko na jednym użytkowniku, to należy sprawdzić jaki jest identyfikator danego okna na innym użytkowniku poprzez użycie skrótu klawiszowego SHIFT+CTRL+F11 w oknie. Wtedy wyświetli się identyfikator odpowiadający za dane okno.

W module Administrator przechodzimy do sekcji Narzędzia i następnie -> Ustawienia użytkowników.

Na górze zaznaczamy firmę, na której występuje problem, następnie filtrujemy użytkownika w kolumnie LOGIN i wybieramy z listy identyfikatorów, numer, który nas interesuje. Zaznaczamy go i klikamy w prawym dolnym rogu Usuń.

Ta operacja spowoduje, że przywrócą się domyślne ustawienia okna co pozwoli ponownie wejść w dane okno programu bez wywoływania komunikatu.

Uwaga!
Jeżeli problem występuje równocześnie na innych użytkownikach i nie ma możliwości sprawdzenia identyfikatora okna, niezbędne będzie usunięcie wszystkich identyfikatorów. To wiąże się z przywróceniem domyślnych ustawień poszczególnych okien (ta operacja nie wpływa na ustawienia dotyczące programu, parametrów itd.).

Instruktaż jak usuwać identyfikatory ustawień w programie (film obrazuje przywrócenie paska górnego w programie, usunięcie wszystkich identyfikatorów, ale może być pomocny w opisanej sytuacji).

https://www.youtube.com/watch?v=JRpLxa8G9zI