Brak zapisów księgowych dla wpisów do rejestru VAT- wyłączenie komunikatu o braku zgodności

Podczas wprowadzania dokumentu księgowego z samym wpisem do rejestru VAT, w momencie zapisu dokumentu program wyświetla komunikat:

Istnieje możliwość wyłączenia komunikatu, aby zapis był możliwy bez ostrzeżenia.
W tym celu należy przejść do menu Administracja –>Parametry –> Parametry roku obrotowego

W dolnej części okna w sekcji „Dokument księgowy” dostępna jest pozycja „Ignoruj niezgodności zapisów dla dzienników”. Za pomocą 3 kropek możemy wskazać dziennik, dla którego nie chcemy mieć wyświetlanego ostrzeżenia.