Automatyczna numeracja kont

Automatyczna numeracja kont służy do nadawania numerów kont dla nowych kontrahentów.

Aby ustawić automatyczną numerację kont należy przejść:
Administracja > Parametry > Parametry firmy

Numeracja kont może być wspólna w obrębie dostawców i odbiorców bądź osobna.

Ustawienie automatycznej numeracji spowoduje iż w momencie dodawania nowego kontrahenta (Kartoteki->Kontrahenci), program uzupełni konto FK odbiorcy/dostawcy w kartotece, na zakładce Finansowe i Księgowe, w sekcji Konta księgowe

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji online Parametry FK – Baza wiedzy RAKS