Obsługa prac. cywilno-prawnych i B2B

Dodawanie pracowników cywilno-prawnych jak i B2B (pracownicy nieetatowi) oraz poruszanie się ich po e-pracowniku wygląda analogicznie do pracowników etatowych z kilkoma różnicami:

  • Podstawowe dane pracowników nieetatowych muszą być zapisane w RAKSSQL taki jak imię, nazwisko, itp. Jednak nie muszą mieć zapisanej umowy i nie muszą mieć podłączonego kalendarza.
  • Kalendarz niezbędny do prezentowania dni pracujących, niepracujących i dniu kiedy pracownik przebywa na urlopie jest budowany w oparciu o ogólny kalendarz wzorcowy zapisany w RAKSSQL.
  • Termin ważności umowy jest określany w e-pracowniku. Jednak termin ważności umowy nie jest wymagany. Kiedy termin ważności nie będzie podany umowa nigdy nie wygaśnie. Kiedy termin zostanie podany i przekroczony pracownik nie będzie mógł się zalogować.
  • Liczba dni dostępnego urlopu czyli  wymiar urlopu w skali roku kalendarzowego jest zapisywany w e-pracowniku i automatycznie jest odnawiany po rozpoczęciu się nowego roku kalendarzowego (czyli 1 stycznia) bez względu na termin umowy.
  • Dane umowy takie jak: data rozpoczęcia pracy, składniki płacowe, termin szkoleń BHP, termin badań lekarskich, itd. nie są pokazywane w e-pracowniku ponieważ e-pracownik nie jest powiązany z żadną konkretną umową w RAKSSQL.