Tworzenie drugiej konfiguracji

Jeżeli na danym stanowisku komputerowym chcemy mieć dwie konfiguracje programu RAKS, z których każda będzie miała przypisaną inną bazę z aktywną licencją, należy utworzyć drugą konfigurację.
W module Administrator -> Konfiguracja Systemu  należy po kliknięciu na przycisk Dodaj uzupełnić odpowiednio okno konfiguracji wpisując nazwę serwera bądź adres IP (nigdy jednocześnie), Rodzaj serwera (zawsze TCP/IP), Lokalizację baz danych, Ścieżkę połączenia.
Dla poprawnego działania należy wskazać inne lokalizacje baz danych niż w konfiguracji głównej (jeśli bazy są na tym samym serwerze/komputerze).

Po dodaniu konfiguracji należy na pulpicie komputera utworzyć drugi skrót do programu RAKS, a następnie odpowiednio go zmodyfikować – trzeba otworzyć Właściwości skrótu i w elemencie docelowym dodać: (spacja) /config=[nazwa drugiej konfiguracji].

Szczegółowo proces został przedstawiony na poniższym filmie: