Procedury VAT – dostosowanie do KSeF

W związku z wymaganiami ustawodawcy dotyczącymi wysyłania zawartości danych (struktura) z dokumentów handlowych sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w module RAKS Sprzedaż przeniesiono procedury VAT z danych nagłówkowych dokumentów Sprzedaży do pozycji faktur/korekt faktury.

W danych nagłówkowych faktury do wybrania została tylko jedna procedura VAT –> TP – Transakcja z podmiotem powiązanym.

Dla każdej pozycji w oknie edycyjnym: Dopisywanie towaru/opakowania w sekcji: Inne parametry dodano kontrolkę: Procedura VAT.
Dla jednej pozycji można przypisać tylko jedną procedurę VAT. Pole domyślnie po dodaniu pozycji jest niewypełnione procedurą. Przypisaną procedurę VAT do pozycji użytkownik ma możliwość modyfikować (dodawać, usuwać).

W oknie edycyjnym faktur sprzedaży na zakładce: Pozycje, dodano możliwość wyciągnięcia z zasobnika kolumn ukrytych, kolumnę: Procedura VAT. Widoczne w niej będą procedury VAT przypisane do artykułu.

Jeżeli użytkownik chce aby na fakturze sprzedaży podczas dodawania artykułu automatycznie dodała się konkretna procedura VAT, to w kartotece artykułów w oknie edycyjnym: Definicja artykułu na zakładce: Dane dodatkowe w sekcji: Procedura VAT->Domyślna procedura VAT, należy przypisać odpowiednią procedurę.


Rozksięgowanie dokumentów sprzedaży bierze pod uwagę wszystkie procedury VAT, które były przypisane do pozycji i do danych nagłówkowych faktury. Po rozksięgowaniu procedury zostaną wykazane w rejestrze VAT w module Finanse i Księgowość.

W projektancie wydruków dodano możliwość prezentacji do pozycji na fakturze pola: PROCEDURA_VAT (taka możliwość istniała do tej pory do danych nagłówkowych dokumentu).

Jeżeli użytkownik chce wykazać procedury dla pozycji na wydruku faktury, to powinien dodać takie pole do szablonu wydruku.

Dla archiwalnych faktur sprzedaży są zachowane i pokazywane dane sprzed aktualizacji dotyczące procedur VAT dla danych nagłówkowych dokumentu.