Bezpłatne bazy wzorcowe dla modułu KPIR.

Dla wszystkich Użytkowników modułu KPIR w programie RAKS przygotowaliśmy bazy wzorcowe, które pozwalają w bardzo prosty sposób rozpocząć pracę lub założyć nową firmę np. w przypadku nowego klienta w biurze rachunkowym.

Bazy wzorcowe zostały wyposażane w bardzo dużo gotowych narzędzi ułatwiających codzienną pracę, z których możecie Państwo korzystać zupełnie za darmo.

Baza KPIR, płatnik VAT

1. Kody dokumentów z gotowymi wpisami do rejestru VAT – wybierając przy wprowadzaniu właściwy kod dokumentu wystarczy uzupełnić podstawowe dane.

 • Faktura sprzedaży
 • Faktura zakupu
 • Faktura WNT
 • Faktura WDT
 • Faktura eksportowa
 • Faktura importowa
 • Korekty do w/w faktur
 • Faktura VAT marża
 • Amortyzacja miesięczna
 • Transakcje z podmiotem powiązanym
 • KP i KW

(prawy przycisk myszy -> „zapisz element docelowy jako…”/”Zapisz link jako…”)


2. Schematy księgowe, które ułatwiają szybkie księgowanie dokumentów:

 • Schemat z jedną stawką VAT dla w/w kodów dokumentów.
 • Schemat z trzema stawkami VAT dla w/w kodów dokumentów
 • Schemat import usług
 • Schemat zakup towarów handlowych
 • Schemat na paliwo
 • Schemat leasing standardowy
 • Schemat leasing powyżej 150 tys. zł

(prawy przycisk myszy -> „zapisz element docelowy jako…”/”Zapisz link jako…”)

3. Gotowe grupy schematów

 • Paliwo
 • Leasing
 • Czynsz

4. Gotowa w programie domyślna kasa do rozliczania operacji gotówkowych (KP,KW)

5. Gotowe wydruki:

 • Zestawienie miesięczne KPIR
 • Wydruk KPIR w formacie A4
 • Zestawienie do PIT-36
 • Zestawienie do PIT-36L

6. Gotowe wzorce księgowe dotyczące:

 • Faktury sprzedaży
 • Faktury zakupu
 • Raport kasowy
 • Amortyzacji
 • Faktury WNT
 • Faktury WDT
 • Faktury eksportowej
 • Faktury importowej
 • Lista płac
 • Lista płac umowy cywilno-prawne

(prawy przycisk myszy -> „zapisz element docelowy jako…”/”Zapisz link jako…”)