Tworzenie wzorca kalendarza

Program pozwala na zdefiniowanie kalendarzy wzorcowych firmy i działów oraz  na tworzenie na ich podstawie indywidualnych kalendarzy pracowniczych.

Kalendarze wzorcowe można dostosować pod konkretne potrzeby. Do zdefiniowania kalendarza mogą być pomocne wzorce kalendarzy. Wzorzec jest szablonem, w którym jest zapisana informacja o dniu – czy jest to dzień pracy, czy dzień wolny od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania. Po stworzeniu odpowiednich wzorów można przystąpić do dodawania kalendarzy wzorcowych i pracowniczych.

Aby utworzyć kalendarz należy:

Uruchomić opcję „Kadry/Kalendarz-definicje”. Zostanie otwarte okno „Kalendarze”, które składa się z zakładki Wzorcowe oraz Pracownicze.
Na zakładce Wzorcowe znajdują się kalendarze dla firmy oraz działu. Na zakładce Pracownicze kalendarze dla pracowników.
Dla każdej kategorii można zdefiniować kalendarz, posługując się wzorcem za pomocą, którego można łatwo zdefiniować dni w kalendarzu. Podstawowym kalendarzem jest kalendarz Firmowy i powinien on być utworzony jako pierwszy.

Kalendarz tworzymy klikając opcję Dodaj.

Kalendarze utworzone na podstawie innych kalendarzy (przez operację dziedziczenia), będą miały dni w kolorach przyciemnionych. Kalendarze, w których bezpośrednio zostały wygenerowane dni, nie będą już przyciemnione. Dni pracy – oznaczone są na żółto, dni wolne od pracy/święta – na niebiesko. Kalendarz, w którym nie zostaną wygenerowane dni pracy, będzie oznaczony na szaro.

Jeśli podczas generowania dni w kalendarzu została zaznaczona opcja „Oznacz święta jako dni wolne” to program automatycznie pobierze ze słownika dni świątecznie i w kalendarzu zaznaczy je jako wolne od pracy.

Kalendarz pracownika zakładany jest do umowy o pracę.
Jeśli jest kilka umów dla każdej umowy powinien być utworzony kalendarz.

Kalendarze mogą być tworzone za dowolny okres może to być miesiąc, rok, dwa lata lub na czas trwania umowy. Zakres kalendarza może być dowolnie rozszerzany.

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem instruktażowym: