XML – zmiany

Wersja 61 formatu XML RAKS_R3 (2022.05.10)

W związku z przygotowaniem do wysyłki faktur w formie ustrukturyzowanej do KSeF wprowadzono zmiany w strukturze XML.

1. W węzłach:

  •  <RAKS_R3><FAKTURY_SPRZEDAZY>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_SPRZEDAZY>
  • <RAKS_R3><FAKTURY_ZALICZKOWE>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_FAKTUR_ZALICZKOWYCH>
  • <RAKS_R3><FAKTURY_ZAKUPU>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_FAKTUR_ZAKUPU>
  • <RAKS_R3><FAKTURA_WEWNETRZNA_WNT>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_FAKTUR_WNT>

dodano nowe pole:

  • PODSTAWA_ZWOLNIENIA_Z_VAT_RODZ typu Integer

Pole zawiera rodzaj podstawy zwolnienia z VAT i może przyjmować wartości:

1 – Przepis ustawy

2 – Dyrektywa 2006/113/WE

3 – Inny

Pole nie jest wymagane.