XML – zmiany

Wersja 64 formatu XML RAKS_R3

W pliku eksportu danych z kartoteki pracowników w sekcji <RAKS_R3> została dodana nowa sekcja z pracą za granicą:


<PRACA_ZA_GRANICA>
<POLE NAZWA=”ID” TYP=”Integer” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Identyfikator rekordu” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”KONTAKT_ID” TYP=”Integer” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Identyfikator pracownika” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”DATA_OD” TYP=”Date” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Data rozpoczęcia pracy w danym kraju” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”CZAS_OD” TYP=”Time” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Czas rozpoczęcia pracy w danym kraju” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”DATA_DO” TYP=”Date” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Data zakończenie pracy w danym kraju” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”CZAS_DO” TYP=”Time” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Czas zakończenia pracy w danym kraju” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”KOD_KRAJ_ODDELEGOWANIA” TYP=”String” SZEROKOŚĆ=”2″ OPIS=”Kod kraju oddelegowania” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”OPODAT_KRAJU_ODDELEGOWANIA” TYP=”Boolean” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Czy podatek dochodowy rozliczany w kraju oddelegowania” WYMAGANE=”Nie”/>
<POLE NAZWA=”NEW_ID” TYP=”Integer” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”” WYMAGANE=”Tak”/>
</PRACA_ZA_GRANICA>

W pliku exportu danych stałych dodane zostało nowe pole w sekcji:


<RAKS_R3><KP_SLOWNIK_DANYCH_STALYCH><KP_DANE_STALE>
pole
<POLE NAZWA=”PRZECIETNE_WYNAGRODZENIE” TYP=”Float” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej” WYMAGANE=”Nie”/>

oraz w sekcji:


<RAKS_R3><KP_SLOWNIK_DANYCH_STALYCH>
dodana została sekcja:
<KP_DANE_STALE_DIETY>
<POLE NAZWA=”ID” TYP=”Integer” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Identyfikator” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”NEW_ID” TYP=”Integer” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Identyfikator pomocniczy” WYMAGANE=”Tak”/>
<POLE NAZWA=”DATA_OD” TYP=”Date” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Data obowiązywania od” WYMAGANE=”Nie”/>
<POLE NAZWA=”KOD_KRAJU” TYP=”String” SZEROKOŚĆ=”20″ OPIS=”Kod kraju diety” WYMAGANE=”Nie”/>
<POLE NAZWA=”STAWKA” TYP=”Float” SZEROKOŚĆ=”0″ OPIS=”Stawka” WYMAGANE=”Nie”/>
<POLE NAZWA=”KOD_WALUTY” TYP=”String” SZEROKOŚĆ=”20″ OPIS=”Kod waluty kraju diety” WYMAGANE=”Nie”/>
</KP_DANE_STALE_DIETY>

Wersja 61 formatu XML RAKS_R3 (2022.05.10)

W związku z przygotowaniem do wysyłki faktur w formie ustrukturyzowanej do KSeF wprowadzono zmiany w strukturze XML.

1. W węzłach:

  •  <RAKS_R3><FAKTURY_SPRZEDAZY>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_SPRZEDAZY>
  • <RAKS_R3><FAKTURY_ZALICZKOWE>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_FAKTUR_ZALICZKOWYCH>
  • <RAKS_R3><FAKTURY_ZAKUPU>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_FAKTUR_ZAKUPU>
  • <RAKS_R3><FAKTURA_WEWNETRZNA_WNT>
  • <RAKS_R3><KOREKTY_FAKTUR_WNT>

dodano nowe pole:

  • PODSTAWA_ZWOLNIENIA_Z_VAT_RODZ typu Integer

Pole zawiera rodzaj podstawy zwolnienia z VAT i może przyjmować wartości:

1 – Przepis ustawy

2 – Dyrektywa 2006/113/WE

3 – Inny

Pole nie jest wymagane.