Nie widać menu zestawień

W programie RAKS może zdarzyć się sytuacja gdy po wejściu w menu zestawień nie będzie widoczne dane zestawienie które chcemy wygenerować.

W celu naprawienia zestawień proszę przejść do sekcji Zestawienia -> Dostosuj menu zestawień, a następnie proszę podświetlić na zielono pozycję zaznaczoną na obrazku. Poniższy przykład jest dla modułu Kadry i Płace, natomiast można w innych modułach poprzez analogię zastosować to samo rozwiązanie.

A następnie proszę na dole wybrać przycisk “wybierz” lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki tak jak byśmy chcieli otworzyć daną funkcję.