Nie liczy się podatek dla udziałowca

Głównym powodem braku naliczenia podatku na deklaracji „Rozliczenie miesięczne” dla udziałowca jest brak zdefiniowanych stawek podatku dochodowego w słownikach.

Wprowadzanie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych dostępne jest po uruchomieniu opcji „Słowniki/Księgowość/Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych”. Kartoteka stawek jest dostępna osobno dla każdego roku obrotowego.

Poniżej prawidłowo uzupełniona kartoteka stawek podatku dochodowego od osób fizycznych: