Akceptant

Użytkownik z rolą Akceptanta zatwierdza lub odrzuca wnioski urlopowe przydzielonym do niego Pracownikom. Po zalogowaniu i wybraniu funkcji „Wnioski urlopowe pracowników” zobaczy na ekranie aplikacji listę wniosków oczekujących na akceptację.


Wnioski oczekujące na akceptację

Nad listą oczekujących wniosków znajdują się parametry umożliwiające wybór roku, z którego maja być wyświetlane wnioski oraz filtr umożliwiający wyświetlenie wniosków wg ich statusu. Akceptant może zobaczyć listę wniosków do zaakceptowania, wnioski odrzucone, wnioski zatwierdzone oraz wnioski zaimportowane do RAKSSQL.

Lista zawiera następujące dane:

  • Imię i nazwisko pracownika
  • Od – data początku urlopu
  • Do – data końca urlopu
  • Rodzaj urlopu
  • Długość urlopu
  • Data wystawienia wniosku urlopowego
  • Status Kierownika
  • Status Akceptanta

Akceptant zatwierdza wnioski w dwóch procedurach w zależności od ustawień aplikacji

  • Dwuetapowa akceptacja Wniosków – tryb niezależny.

W dwuetapowej akceptacji wniosków tryb niezależny występuje wtedy, gdy nie jest w parametrach aplikacji włączona opcja: „Zatwierdzanie Akceptanta możliwe tylko po zatwierdzeniu wniosku urlopowego przez Kierownika”.

Tryb niezależny powoduje, że decyzje Akceptanta są ostateczne i niezależne od decyzji Kierownika. Kierownik w tym trybie pełni jedynie rolę pomocniczą, rekomenduje rodzaj decyzji jaką może podjąć Akceptant.

  • Dwuetapowa akceptacja Wniosków – tryb zależny.

W dwuetapowej akceptacji wniosków tryb zależny występuje wtedy, gdy jest w parametrach aplikacji włączona opcja: „Zatwierdzanie Akceptanta możliwe tylko po zatwierdzeniu wniosku urlopowego przez Kierownika”.

Tryb zależny powoduje, że decyzje Akceptanta są zależne od decyzji Kierownika. Decyzje są ostateczne, ale wymagana jest również decyzja Kierownika. Akceptant nie może odrzucić ani zaakceptować wniosku bez zgody Kierownika.