Dodawanie kodu kraju

Program zawiera słownik państw z polem kodu kraju.

Nazwy państw pojawiają się w kartotece kontrahenta, na dokumentach oraz na wydrukach.

Kody państw spełniają bardzo ważną rolę, w połączeniu z numerem NIP i muszą znaleźć się na dokumentach wewnątrzwspólnotowych.

Jeśli w programie nie znajdziemy jakiegoś państwa na liście, można je samodzielnie dodać.

Aby wprowadzić nowe państwo z kodem kraju należy wybrać z menu głównego Słowniki – Państwa.

Po naciśnięciu przycisku Dodaj wskazujemy nazwę i kod kraju dla danego państwa, po czym klikamy Zapisz.

Dodane państwo będzie dostępne do wyboru z listy słownikowej np. przy wprowadzaniu nowego kontrahenta podczas uzupełniania danych adresowych.