Pobranie kategorii i produktów z BaseLinker

Wprowadzenie

Akcje te zostały wprowadzone z myślą o użytkownikach, którzy prowadzą już sprzedaż za pośrednictwem serwisu BaseLinker, ale nie mieli jeszcze RaksSQL. Chcieli by pobrać produkty (kategorie produktów) do RaksSQL jako towary (grupy/grupy dowolne artykułów) i pracować w systemie zintegrowanym.

Ustawienia

Akcje uruchamiają się w oparciu o następujące ustawienia:

  • Typ grup artykułów, do których będą pobierane kategorie BaseLinker

Rodzaj grupy artykułów, do których zostaną pograne kategorie/produkty.

Do wyboru mamy „Grupy podstawowe” i „Grupy dowolne”.

  • Grupa artykułów, do której będą pobierane kategorie BaseLinker

Konkretna grupa towarów z RaksSQL.

Do niej zostaną pobrane kategorie/produkty z BaseLinker.

  • Czy używać podkategorii BaseLinker

Określa czy pobieranie ma dotyczyć tylko wybranej kategorii produktów czy także wszystkich kategorii do niej podrzędnych (całej gałęzi).

  • Pobieraj zdjęcia artykułów

Decyduje o tym, czy będą podejmowane próby pobrania zdjęcia (tylko pierwszego) produktu i umieszczenia go w definicji towaru w RaksSQL.

  • Kategoria produktów w BaseLinker

Kategoria z Baselinker, która zostanie pobrana do RaksSQL (wraz z jej kategoriami podrzędnymi, jeśli zostanie ustawiony odpowiedni parametr). Pobieranie produktów ograniczy się tylko do tych, które są przypisane w BaseLInker do tej kategorii (lub podrzędnych).

Akcje

Do dyspozycji użytkownika zostały oddane dwie akcje w Konfiguratorze:

  • Pobierz grupy (dowolne) artykułów

Wywołuje próbę pobrania do RaksSQL kategorii produktów ustawionej w w/w ustawieniach wraz z jej kategoriami podrzędnymi (jeśli tak został skonfigurowany import). Kategorie powiązane już z grupami/grupami dowolnymi towarów, zostaną pominięte podczas importu.

  • Pobierz artykuły

Wykonuje procedurę pobrania produktów z zadanej kategorii BaseLinker i dodania ich do RaksSQL z odpowiedniej grupie/grupie dowolnej towarów (ustawienia). Produkty powiązane już z towarami RaksSQL, zostaną pominięte w procesie importu.

Przykład

W BaseLinker mamy następujące kategorie produktów:

W dwóch kategoriach mamy następujące produkty:

W RaksSQL przygotowaliśmy sobie grupę podstawową towarów o nazwie „BaseLinker”, do której będziemy chcieli pobrać kategorie, a następnie produkty z BaseLinker właśnie:

Ustawiamy więc odpowiednio parametry pobrania i zapisujemy je (przycisk Zapisz):

Uruchamiamy akcję „Pobierz grupy artykułów”. Otrzymujemy następując odpowiedź z serwisu:

Zaglądamy do kartoteki towarów w RaksSQL (kategorie pobrały się poprawnie):

Kolejnym krokiem jest pobranie produktów. Uruchamiamy więc akcję „Pobierz produkty”:

Zaglądamy (odświeżamy) ponownie do kartoteki towarów do RaksSQL (pojawiły się dwa nowe produkty):

Edytujemy pierwszy z nich:

Widać, że dane produktu przeniosły się poprawnie (wraz ze zdjęciem). W tym momencie możemy już pobierać z BaseLinker zamówienia zawierające te produkty i będą one przetwarzane w RaksSQL w sposób poprawny.