Zdarzenie nadgodzin nie zapisuje się

Aby naliczyć nadgodziny muszą być spełnione następujące warunki:

  • dodane limity nadgodzin w umowie pracownika w zakładce „Nadgodziny”,
  • użyte składniki płacowe : „Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe” oraz „Dodatek za godziny nadliczbowe” (składniki systemowe dostępne we wzorcowym schemacie składników wynagrodzenia),
  • prawidłowo dodane zdarzenie na kalendarzu pracownika w odpowiednim okresie.

Upewnij się, że wszystkie kryteria są spełnione, zdarzenie nie rozliczy się jeżeli nie ma do niego użytych składników płacowych (możesz je powiązać z umową lub dodać przy naliczaniu realizacji).