PPK – licencja nie pozwala na uruchomienie

Funkcja PPK wymaga rozbudowy programu o dodatkową funkcjonalność.

Aby uruchomić funkcjonalność PPK w module Kadry i Płace, należy:

Wczytać otrzymany klucz licencyjny zawierający funkcję PPK.

W celu wczytania klucza wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom moduł RAKS Administrator, wybierz Ustawienia –>Licencje.

2. W prawym dolnym rogu ekranu wybierz Wersja pełna –> Wczytaj licencję z pliku.

3. W przypadku korzystania z Profili logowania należy dodać funkcjonalność użytkownikom w sekcji Administracja systemem –> Użytkownicy –> Profil logowania.

W celu uruchomienia dodatkowych funkcji i narzędzi monitorujących związanych z PPK w module Kadry i Płace, należy przejść do parametrów firmy menu:

Administracja –> Parametry, w których określa się:

– datę przystąpienia firmy do PPK,

– instytucję finansową,

– numer umowy o zarządzanie.