Nie można wygenerować rozliczenia miesięcznego

Przed przystąpieniem do utworzenia deklaracji rozliczenia miesięcznego, musimy się upewnić czy mamy uzupełnione wszystkie niezbędne dane w zakładce Kartoteki – Źródła przychodów, udziałowcy udziały.

Do prawidłowych naliczeń należy dodać udziałowca oraz przypisać do niego udziały, uzupełnić składki ZUS o ile takowe są w danym przypadku.

Komunikaty jakie możemy napotkać podczas próby wygenerowania rozliczenia miesięcznego:

„Uwaga! Zdefiniowany w danych udziałowca sposób rozliczania podatku dochodowego nie jest zgodny z wybraną deklaracją” – w tym przypadku musimy sprawdzić, czy ten sposób rozliczania jaki wybieramy podczas generowania rozliczenia, jest taki sam jak ten wskazany w kartotece udziałowca w zakładce Informacje dodatkowe – Rozliczenie podatku dochodowego.

„Uwaga! W rozliczanym okresie nie wprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe” – oznacza to, że nie uzupełniliśmy składek w zakładce Udziałowcy-Składki ubezpieczeniowe.