Komunikat – Nie można usunąć dokumentu księgowego

Komunikat – Nie można usunąć dokumentu księgowego – został utworzony w wyniku wprowadzenia do systemu “faktury sprzedaży/wyciągu bankowego/listy płatniczej”…

Dokumenty księgowe w module Finanse i Księgowość, w zakładce Księgowość -> Dokumenty księgowe znajdują się tam na skutek bezpośredniego dodania, importu, oraz automatycznego powstania nagłówka po dodaniu dokumentu źródłowego w innym module/zakładce. Na przykład faktura sprzedaży, wyciąg bankowy, lista płatnicza, spis z natury, itp.

Jeśli przy próbie usunięcia dokumentu księgowego pojawi się komunikat: Nie można usunąć dokumentu księgowego – został utworzony w wyniku wprowadzenia do systemu “[rodzaj dokumentu]”, rozwiązaniem jest zmiana statusu dokumentu księgowego na „niezarejestrowany” i następnie usunięcie dokumentu źródłowego. Dla przykładu: wyciąg bankowy w zakładce Finanse -> Wyciągi bankowe, faktura sprzedaży w module Sprzedaż, w zakładce Sprzedaż -> Sprzedaż, lista płatnicza, w module Kadry i Płace, w zakładce Płace -> Listy Płatnicze.