Informacje ogólne

Instalacja aplikacji E-Pracownik przy założeniu, że spełniono wszystkie wymagania techniczne, polega na umieszczeniu plików (składowych aplikacji) na serwerze www oraz odpowiednim skonfigurowaniu aplikacji.

Klient otrzymuje aplikację w postaci zbioru wszystkich wymaganych plików, spakowanych do formatu zip. Archiwum należy wypakować, a następnie umieścić pliki we właściwym katalogu na serwerze.
Miejsce, gdzie pliki mają zostać umieszczone, zależy od wykorzystywanego serwera oraz konfiguracji środowiska klienta.

Jeżeli aplikacja jest instalowana w innym katalogu niż główny katalog serwera, np. w podkatalogu „epracownik”, należy zmienić wpis w pliku init.php (plik znajduje się w głównym katalogu aplikacji):

Instalacja w głównym katalogu serwera: define(“PATH_TO_APPLICATION”, “/”);

Instalacja w podkatalogu: define(“PATH_TO_APPLICATION”, “/epracownik/”);

Przykładowy adres aplikacji w przypadku instalacji w podkatalogu:
https:// mojafirma.pl/epracownik

Instalacja w innym katalogu

Następnie należy skonfigurować obsługę enkodera PHP, który zabezpiecza kod źródłowy aplikacji przed nieautoryzowanymi zmianami. W tym celu uruchamiamy link zgodny z poniższym wzorem:

https://adres_strony_głównej_aplikacji/loader-wizard.php

np. https://epracownik.mojafirma.pl/loader-wizard.php

Uruchomiony skrypt weryfikuje środowisko, w którym instalujemy aplikację i informuje nas o wymaganym działaniu. Standardowo jesteśmy proszeni o:

  • Pobranie archiwum zawierającego biblioteki enkodera, odpowiednie dla naszego środowiska.
  • Wypakowanie archiwum do odpowiedniej lokalizacji.
  • Dodanie wpisu w pliku konfiguracyjnym php.
  • Restart serwera Apache oraz test deszyfrowania.

Kolejnym etapem instalacji jest konfiguracja aplikacji. W tym celu należy uruchomić w przeglądarce internetowej link zgodny z poniższym wzorem:
https://adres_strony_głównej_aplikacji/Instaluj.php

np. https://epracownik.mojafirma.pl/Instaluj.php

Zostaniemy przeniesieni do instalatora, w którym:

  • Zdefiniujemy parametry połączenia do bazy danych Firebird, wykorzystywanej przez RAKSSQL.
  • Zdefiniujemy parametry konta pocztowego, służącego do wysyłki powiadomień.
  • Założymy konto administratora aplikacji.