Import dokumentów księgowych błędy przy korzystaniu z oznaczeń D lub O

Rozszerzono możliwość użycia w pliku XML z dekretacją dokumentów księgowych oznaczenia analityki konta księgowego kontaktu poprzez symbole:

„@O” – odbiorca,
„@D” – dostawca,
„@A” – akwizytor,
„@P” – pracownik.

Umożliwia to tworzenie rozksięgowań poprzez zewnętrzne systemy bez znajomości lub wcześniejszego założenia analityki kontrahenta, akwizytora lub pracownika w planie kont. Przykładowo podczas importu symbol „@D”, zastępowany jest poprzez numer analityki konta dostawcy w kartotece kontrahenta np. „202-1-D”. Jeżeli kontrahent nie istnieje automatycznie zakładana jest jego kartoteka i nadawany numer konta w planie kont. Jest to duże ułatwienie dla zewnętrznych integracji z systemem RAKS.

Jeżeli w zaimportowanym dokumencie księgowym w numerach kont księgowych jest literka “K” lub “D” lub “O”, to zapewne wybrany kontrahent nie ma w RAKS nadanego numeru analityki. Jeśli jest to kontrahent, który już przed importem dokumentów istniał u nas w bazie, to po prostu trzeba w programie nadać mu numer konta analitycznego. Jeśli podczas importu RAKS nie nadał mu numeru analityki, to znaczy, że nie był ustawiony odpowiedni parametr. W tej sytuacji niezbędne jest wybranie w menu głównym zakładki “Administracja” -> “Parametry” -> “Parametry firmy” i następnie proszę zaznaczyć parametr “Nadawanie kont podczas importu (nowe kontakty)”. Jeśli zaznaczymy ten parametr, to podczas importu nowych kontrahentów program będzie nadawał im numery analityczne, a następnie podczas importu dekretów będzie zamieniał tą literkę “K” lub “D” lub “O” na właściwy numer analityki.