Fiskalizacja paragonów – ustawienia automatycznej fiskalizacji

Istnieje możliwość ustawienia automatycznej fiskalizacji paragonów oraz faktur w programie. W tym celu należy przejść: Administracja->Parametry->Parametry Firmy,

w sekcji Fiskalizacja można ustawić następujące opcje:

– Fiskalizuj automatycznie

– Proponuj fiskalizację

– Nie fiskalizuj automatycznie