Nie widać dokumentów niezarejestrowanych

Widoczność listy dokumentów w programie zależy od filtracji po lewej stronie okna w zakładce Księgowość -> Dokumenty Księgowe.

Aby wyszukać odpowiednio dokumenty, należy posłużyć się odpowiednimi filtrami.
Jeżeli dokumenty powstały w module Sprzedaży i po przejściu do modułu Finanse i Księgowość również ich nie widzisz to prawdopodobnie nie masz nałożonych odpowiednich filtrów na wyszukiwanie dokumentów.