Zarządzanie paskami wynagrodzeń pracowników

Aplikacja E-Pracownik umożliwia podgląd i wydruk składników płacowych w formie tzw. paska wynagrodzeń. Funkcjonalność ta przewiduje możliwość zdefiniowania wzorcowego paska dla wszystkich pracowników oraz indywidualnego wyglądu paska definiowanego przez samego pracownika. Tworzenie wzorca dla wszystkich pracowników dostępne jest dla użytkownika z rolą Kadrowa. W Menu głównym oraz na Pasku nawigacyjnym pulpitu „Kadry” znajduje się odnośnik „Paski pracownicze”, który umożliwia dostęp do tej funkcjonalności. Po uruchomieniu, na ekranie wyświetla się lista zarejestrowanych pracowników. Kadrowa ma możliwość podglądu oraz wydruku paska wynagrodzeń dla wskazanego pracownika oraz możliwość definiowania paska wzorcowego.

Paski pracowników

W celu zdefiniowania wzorcowego paska wynagrodzeń należy kliknąć na przycisku „Ustawienia paska”. Na ekranie wyświetli się okno zawierające listę składników które będą elementami paska.

Definiowanie wzorcowego paska wynagrodzeń

Aby dodać składnik paska należy kliknąć na przycisku „Dodaj składnik.” Na ekranie pojawi się okno z listą dostępnych składników zdefiniowanych w systemie RAKS SQL – moduł Kadry i Płace.

Lista składników płacowych

Aby wybrać składniki, należy je zaznaczyć, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj zaznaczone składniki”. Wybrane składniki zostaną dodane do paska wynagrodzeń.

Na oknie definiowania paska można ustawić kolejność składników, ewentualnie usunąć składnik klikając na przycisku „Usuń”.