Dodawanie i naliczanie zasiłków dla umów cywilnoprawnych

Obsługa naliczania zasiłków dla umów cywilnoprawnych odbywa się w sposób analogiczny do zasiłków dla umów o pracę.

W celu dodawania zdarzeń zasiłkowych udostępniono kalendarze dla umów cywilnoprawnych. Kalendarze dodajemy w zakładce Kadry -> Kalendarz definicje.
Wybieramy odpowiednio zleceniobiorcę i pod umową cywilnoprawną definiujemy kalendarz.

Instrukcja dodawania kalendarzy w programie RAKSSQL dostępna jest w: https://www.youtube.com/watch?v=y0PCL3pzChk

Zdarzenia zasiłków dodajemy analogicznie jak do umów o pracę, czyli w zakładce
Kadry -> Kalendarz – Rejestracja zdarzeń lub bezpośrednio w kartotece pracownika, w zakładce Kalendarz.

UWAGA.
W przypadku równoczesnego zatrudnienia pracownika na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną należy wprowadzać zdarzenie zasiłkowe niezależnie  w kalendarzach dla każdego rodzaju umowy. Zdarzenia nie są przenoszone automatycznie między kalendarzami dla umów o pracę oraz dla umów cywilnoprawnych.