JPK V7 – Deklaracje 2022

W związku z publikacją nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2). dodano i obsłużono nową wersję “Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz nową wersję “Deklaracji kwartalnej” (ver. 16)”.

“Deklaracja miesięczna” oraz “Deklaracja kwartalna” stanowią wizualną prezentację części deklaracyjnej plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K, stąd zmiana tych plików w tej części (deklaracyjnej) wymaga zmiany (a w praktyce wprowadzenia nowej wersji) “Deklaracji miesięcznej” oraz “Deklaracji kwartalnej”.  

Docelowo dane wprowadzone do nowej wersji “Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz nowej wersji “Deklaracji kwartalnej” (ver. 16)” będą wykazywane w części deklaracyjnej nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

Nowe wersje “Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz “Deklaracji kwartalnej” (ver. 16)” są dostępne tam, gdzie poprzednie, czyli w menu: “Księgowość” –> “Deklaracje” –> kategoria: “Część deklaracyjna JPK”.

W dotychczasowej wersji “Deklaracji miesięcznej” (ver. 21) oraz “Deklaracji kwartalnej” (ver. 15) podano następujące daty graniczne:

– jako datę początku obowiązywania: 2020-10-01

– jako datę końca obowiązywania: 2021-12-31W nowej wersji “Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz “Deklaracji kwartalnej” (ver. 16) podano jako datę początku obowiązywania datę: 2022-01-01. Nie podano daty końca obowiązywania, ponieważ nie wiadomo, do kiedy nowe wersje będą obowiązywać.

Nowa wersja “Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz “Deklaracji kwartalnej” (ver. 16) uwzględnia zmiany, jakie wprowadzono w części deklaracyjnej nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

Do najważniejszych zmian w nowej wersji “Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz “Deklaracji kwartalnej” (ver. 16) w stosunku do poprzedniej wersji (poza podbiciem wersji i zmianami opisów niektórych dotychczasowych pól) należą:

wprowadzenie nowej formuły wyliczenia pozycji „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” (poprzedni opis „nie nadążał” za zmianami w wykazywaniu ulgi na zakup kas fiskalnych, teraz to poprawiono).

wprowadzenie 2 nowych trybów i terminów zwrotu podatku VAT (na podstawie ustawy “Polski Ład” wprowadzono 15-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla tzw. podatników bezgotówkowych), a na podstawie ustawy o tzw. “KSeF” wprowadzono 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla podatników wystawiających faktury w “KSeF”)
– do samodzielnego zaznaczenia bezpośrednio na formularzu deklaracji;

wprowadzenie oznaczenia, czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym ułatwiał dostawę towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 109b ust. 4 ustawy poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki)
– do samodzielnego zaznaczenia bezpośrednio na formularzu deklaracji, jeśli sprawa dotyczy danego podatnika w danym okresie rozliczeniowym;

wprowadzenie nowej wersji załącznika “JPK-ZD”, w której dodano informację o dacie upływu terminu płatności (data ta jest naczytywana automatycznie na załącznik “JPK-ZD” na podstawie informacji wprowadzonej w oknie wpisu do rejestru VAT do pola „Termin płatności (art. 89a ust. 1)”).

Poza powyższymi zmianami dla nowej wersji “Deklaracji miesięcznej” (ver. 22) oraz dla nowej wersji “Deklaracji kwartalnej” (ver. 16) nadal będą działać te same mechanizmy, które działały dla dotychczasowej wersji, czyli:

– do poszczególnych pól kwotowych dane będą obliczane na podstawie informacji wprowadzonych do rejestru VAT (na podstawie wprowadzonych w oknie rejestracji VAT wpisów z użyciem powodów opodatkowania odpowiadających poszczególnym wierszom w częściach: “Rozliczenie podatku należnego” oraz “Rozliczenie podatku naliczonego”), a do pól, które nie wynikają z informacji wprowadzonych do rejestru VAT, nadal będzie można wprowadzać dane “ręcznie”;

– będzie działało automatyczne przenoszenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji na następną;

– przy wystawianiu “Deklaracji miesięcznej” oraz “Deklaracji kwartalnej” i wybraniu celu złożenia „Korekta”, będzie można wygenerować załącznik “ORD-ZU”, na którym będzie można wpisać przyczynę korekty;

– przy wystawianiu “Deklaracji miesięcznej” oraz “Deklaracji kwartalnej” za okres, w którym znalazły się wpisy do rejestru VAT, w których wybrano powód opodatkowania “Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust 1 ustawy”, co oznacza, że korzystało się z tzw. ulgi na złe długi, automatycznie wygeneruje się załącznik “JPK-ZD”, z tymże od teraz będzie on dodatkowo prezentował datę upływu terminu płatności;

– nadal będzie tak, że ani “Deklaracji miesięcznej” ani “Deklaracji kwartalnej” nie będzie się wysyłać jako odrębnej e-deklaracji, a dane wprowadzone do “Deklaracji miesięcznej” oraz do “Deklaracji kwartalnej” będą eksportowane do plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K i tym samym deklaracje te staną się niejako częściami deklaracyjnymi tych plików i będą wysyłane elektronicznie razem z plikami: JPK_V7M oraz JPK_V7K, stanowiąc ich integralną część;

– po wykonanej wysyłce plików JPK_V7M oraz JPK_V7K poszczególnym “Deklaracjom miesięcznym” oraz poszczególnym “Deklaracjom kwartalnym”, widocznym na oknie deklaracji, zostanie nadany ten sam numer referencyjny, jaki otrzymały pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K, do których załączono te deklaracje. Będzie to dowód na to, że dane deklaracje zostały powiązane z plikami JPK_V7M oraz JPK_V7K i zostały razem z nimi wysłane;

– system będzie ostrzegać o próbie edycji lub usunięcia “Deklaracji miesięcznej” oraz “Deklaracji kwartalnej”, jeśli zostały one wybrane w parametrach jakiegoś pliku JPK_V7M/JPK_V7K;

– będzie można wykonać wydruk “Deklaracji miesięcznej” oraz “Deklaracji kwartalnej”, w tym możliwy będzie wydruk z naczytanym numerem UPO, oczywiście tylko wtedy, jeśli taki numer zostanie nadany;

– będzie można wyeksportować “Deklarację miesięczną” oraz “Deklaracji kwartalnej” do formatu .pdf;

– na podstawie “Deklaracji miesięcznej” oraz “Deklaracji kwartalnej” będzie można wystawić przelew podatkowy (o ile z rozliczenia podatku wyniknie kwota do zapłaty).