Środki Trwałe – zmiana wartości

W module Finansowo – Księgowym istnieje możliwość zmiany wartości danego środka trwałego.

Taka funkcja dostępna jest w zakładce Wydarzenia dla danego środka trwałego.

 Opcja ta umożliwia użytkownikowi dokonanie zmiany wartości początkowej środka dla obu rodzajów amortyzacji.

Opcja jest dostępna dla pojedynczych środków oraz zaznaczonej serii.

Aby zmiana wartości początkowej została dokonana poprawnie środek musi być przyjęty do ewidencji w systemie.

Można dokonać zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości środka. Zmniejszenie wartości polega na wpisaniu ujemnej kwoty zmiany.

DATA ZMIANY WARTOŚCI musi spełniać następujące warunki:

  1. nie może pochodzić spoza bieżącego (w programie) roku obrotowego,
  2. nie może poprzedzać daty przyjęcia środka,
  3. nie może poprzedzać daty dokonania ostatniego wydarzenia dla tego środka,
  4. jeżeli nie rozpoczęto jeszcze amortyzacji środka w programie – nie może przekraczać żadnej z dat rozpoczęcia amortyzacji,
  5. nie może pochodzić z zamkniętego miesiąca.

Przy okazji zmiany wartości początkowej środka operator systemu ma możliwość dokonania modyfikacji czterech parametrów dla każdego typu amortyzacji (księgowa i podatkowa):

  1. KWOTY ZMIANY – poprzez wpisanie niezerowej (dodatniej lub ujemnej) kwoty zmiany,
  2. METODY AMORTYZACJI – tylko w przypadku gdy dany środek jest amortyzowany jednorazowo,
  3. WSPÓŁCZYNNIKA AMORTYZACJI,
  4. STAWKI AMORTYZACJI.

Parametr „Miesiąc pierwszego odpisu po zmianie wartości” określa datę wprowadzenia zmian w życie i jest dostępny tylko dla miesięcznej częstotliwości odpisów.

Jeżeli operacja zmiany wartości początkowej powiedzie się, program automatycznie dokona przeliczenia istniejących planów amortyzacji i zaktualizuje wartość środka trwałego.

W przypadku niepowodzenia użytkownik otrzyma informacje o błędach.